Ekonomia społeczna w swym głównym nurcie nie działa przeciwko rynkowi, ale stara się go wykorzystywać jako ważny instrument realizacji celów społecznych.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Giełdy wymiany dóbr i usług, kooperatywy spożywcze, inicjatywy sąsiedzkie, miejscy ogrodnicy. Tu piszemy o „innej ekonomii społecznej”, której celem nie jest działalność gospodarcza, ale wzajemna pomoc, wymiana, wspólne działanie we wspólnych sprawach.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Z dr. hab. Piotrem Błędowskim, gerontologiem i ekonomistą ze Szkoły Głównej Handlowej, o jakości usług opiekuńczych w Polsce oraz o potencjalnej roli przedsiębiorstw społecznych w ich świadczeniu – rozmawia Bartosz Oszczepalski. Czytaj więcej>

W wyniku współpracy lokalnych organizacji pozarządowych z samorządem, wypracowano w Gminie Sopot pakiet 4 innowacyjnych narzędzi wzmacniających potencjał JST-NGO do realizacji usługi społecznej w formie wieloletniego kontraktu. Jednym z pakietów jest ‘Zestaw narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej w formie kontraktacji’ http://www.niesiemypomoc.org.pl/kontraktnajakosc/ Czytaj więcej>

W wyniku współpracy lokalnych organizacji pozarządowych z samorządem, wypracowano w Gminie Sopot pakiet 4 innowacyjnych narzędzi wzmacniających potencjał JST-NGO do realizacji usługi społecznej w formie wieloletniego kontraktu. Jednym z pakietów jest ‘Zestaw narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania’ http://www.niesiemypomoc.org.pl/kontraktnajakosc/ Czytaj więcej>

Jak inicjatywy społeczne pomagają Argentyńczykom przetrwać recesję i tworzą silne więzy lokalne – pisze Cruz Humberto González-Gutiérrez w artykule dla Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Wsparcie grup defaworyzowanych na rynku pracy wyrasta z wielowiekowej tradycji walki o równość oraz rozwój cywilizacyjny. Za ich szczególnym traktowaniem przemawiają jednak nie tylko względy ideowe, ale także rachunek ekonomiczny i interes państwa pojęty zgodnie z kanonami liberalnych demokracji – pisze Roland Zarzycki dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Jakie możliwości daje ekonomia społeczna przy budowie partnerstw międzysektorowych? Przedstawiamy najnowszą publikację na ten temat. Czytaj więcej>

Zmiany społeczne, kulturowe, gospodarcze i przede wszytskim demograficzne, jakich doświadczymy w kolejnych latach, gruntownie zmienia nasz rynek pracy, będą też miały istotny wpływ na to, jak wygląda ekonomia społeczna. O tym, jakie zmiany nas czekają i jak na nie reagować rozmawiali paneliści w jednej z sesji tematycznych OSES 2014. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]