Niezwykle istotnym aspektem większości działań w obszarze ekonomii społecznej jest jej lokalny, wspólnotowy charakter. Chodzi nie tylko o pojedyncze przedsięwzięcia i instytucje, ale relacje, które je łączą.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Giełdy wymiany dóbr i usług, kooperatywy spożywcze, inicjatywy sąsiedzkie, miejscy ogrodnicy. Tu piszemy o „innej ekonomii społecznej”, której celem nie jest działalność gospodarcza, ale wzajemna pomoc, wymiana, wspólne działanie we wspólnych sprawach.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Samotna pani Maria przekroczyła 90 lat. Mieszka na wsi. Po domu porusza się z balkonikiem, jest w miarę samodzielna. Nagrzeje wodę, umyje się, ale potrzebuje stałej opieki. W obyciu jest trudna, uciążliwa, potrafi dokuczyć. Nastoletnia Kasia porusza się wyłącznie na wózku. Wymaga pomocy we wszystkim. Trzeba ją myć, karmić, wysadzać. Dziewczyną na zmianę zajmują się rodzice. Są u kresu wytrzymałości. Czytaj więcej>

W świadomości społecznej obowiązuje przeświadczenie, że pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem kosztuje. Okazuje się jednak, że bardziej kosztowne jest zaniechanie pomocy – pisze Kamil Fejfer dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Jak oceniać adekwatność nakładów do efektów realizowania standardów usług społecznych? Przedstawiamy najnowszą publikację na ten temat. Czytaj więcej>

Jakie stosować standary usług społecznych? Przedstawiamy najnowszą publikację na ten temat. Czytaj więcej>

Od 50 do 125 milionów Europejczyków doświadcza biedy energetycznej, czyli nie jest w stanie ze swoich zarobków ogrzać w optymalny sposób mieszkania. Aby walczyć z tym zjawiskiem Ashoka i Schneider Electric Foundation ogłosiły konkurs na innowacje społeczne w obszarze energetyki. Zachęcamy do wzięcia udziału! Czytaj więcej>

Warszawa dołącza do miast aktywnie wykorzystujących mechanizmy społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. 1 września 2015 roku prezydentka Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie, na mocy którego stosowanie klauzul społecznych w kilku grupach zamówień publicznych będzie obowiązkowe. Czytaj więcej>

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej skierowany do mieszkańców Wrocławia, którzy doświadczają choroby psychicznej oraz są klientami MOPSu. Celem głównym jest pobudzenie aktywności 15 mieszkańców/mieszkanek Wrocławia doświadczających choroby psychicznej. Czytaj więcej>

Sejm przekazał do podpisu prezydentowi nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jeśli prezydent podpisze ten akt prawny, zmienią się przepisy istotne również dla przedsiębiorstw społecznych – między innymi dotyczące inicjatywy lokalnej, działalności odpłatnej i współpracy administracji publicznej z organizacjami społecznymi. Czytaj więcej>

Polscy seniorzy i seniorki są prawie niewidoczni w sferze publicznej, w związku z czym nierzadko trudno jest nam nawet sobie wyobrazić, na czym powinna polegać właściwa opieka nad nimi. Dobrych wzorów w tej sferze coraz częściej dostarczają spółdzielnie socjalne. Czytaj więcej>

Żyjemy tak, jakbyśmy wierzyli, że będziemy sprawni, a potem nastąpi śmierć. Jako wspólnota zapominamy, że jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem w UE, a w myśleniu i wyborach dotyczących otaczania opieką naszych bliskich kierujemy się presją społeczną i stereotypami – pisze Angelina Kussy dla Ekonomiaspołeczna.pl. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]