Ekonomia społeczna zawiera elementy ważne dla wielu tradycji: lewicowych, prawicowych, konserwatywnych, liberalnych, socjaldemokratycznych, republikańskich, komunitariańskich, katolickiej nauki społecznej...
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Giełdy wymiany dóbr i usług, kooperatywy spożywcze, inicjatywy sąsiedzkie, miejscy ogrodnicy. Tu piszemy o „innej ekonomii społecznej”, której celem nie jest działalność gospodarcza, ale wzajemna pomoc, wymiana, wspólne działanie we wspólnych sprawach.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Jak inicjatywy społeczne pomagają Argentyńczykom przetrwać recesję i tworzą silne więzy lokalne – pisze Cruz Humberto González-Gutiérrez w artykule dla Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Wsparcie grup defaworyzowanych na rynku pracy wyrasta z wielowiekowej tradycji walki o równość oraz rozwój cywilizacyjny. Za ich szczególnym traktowaniem przemawiają jednak nie tylko względy ideowe, ale także rachunek ekonomiczny i interes państwa pojęty zgodnie z kanonami liberalnych demokracji – pisze Roland Zarzycki dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Jakie możliwości daje ekonomia społeczna przy budowie partnerstw międzysektorowych? Przedstawiamy najnowszą publikację na ten temat. Czytaj więcej>

Zmiany społeczne, kulturowe, gospodarcze i przede wszytskim demograficzne, jakich doświadczymy w kolejnych latach, gruntownie zmienia nasz rynek pracy, będą też miały istotny wpływ na to, jak wygląda ekonomia społeczna. O tym, jakie zmiany nas czekają i jak na nie reagować rozmawiali paneliści w jednej z sesji tematycznych OSES 2014. Czytaj więcej>

Państwo jako inwestor społeczny wyrównujący nierówności tworzone przez rynek i obywatele, jako silny aktor biorący współodpowiedzialność za zmianę społeczną. Uczestnicy sesji "Ekonomia społeczna a wyzwania społeczeństwa ponowoczesnego" podczas drugiego dnia OSES 2014 starali się narysować mapę wyzwań i wyznaczyć na niej ścieżki do bardziej sprawiedliwego i efektywnego modelu społeczno-gospodarczego. Czytaj więcej>

W ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” Instytut Spraw Publicznych wypracował wraz z praktykami standardy jakości usług reintegracji (rehabilitacji) społecznej i zawodowej. 13 maja 2014 w Centrum Konferencyjnym Zielna (ul. Zielna 37, Sala Europa) odbędzie się seminarium "Standardy jakości usług reintegracyjnych i rehabilitacyjnych". Czytaj więcej>

Osoby chorujące psychicznie, które pracowały w Stowarzyszeniu Niepełnosprawni dla Środowiska EKON i na warszawskim Ursynowie odbierały odpady nadające się do recyklingu, będą mogły wrócić do pracy! Stołeczni urzędnicy wydali zgodę na porozumienie EKON-u i firmy SITA, które odbiera odpady od lutego. EKON stanie się podwykonawcą Sity, dzięki czemu zachowanych zostanie 200 miejsc pracy dla niepełnosprawnych. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]