Ekonomia społeczna nie zmusza do wyboru między wolnością a solidarnością. W istocie wskazuje na to, że prawdziwa solidarność bierze się właśnie z wolności, i jako taka nie da się zadekretować.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Giełdy wymiany dóbr i usług, kooperatywy spożywcze, inicjatywy sąsiedzkie, miejscy ogrodnicy. Tu piszemy o „innej ekonomii społecznej”, której celem nie jest działalność gospodarcza, ale wzajemna pomoc, wymiana, wspólne działanie we wspólnych sprawach.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i samorządów z województwa warmińsko - mazurskiego na uroczystą konferencję upowszechniającą produkt "Model efektywnej kontraktacji usług społecznych". Konferencja odbędzie się w Hotelu Wileńskim w Olsztynie, 12 czerwca 2015 r. w godz. 10.30-14.30. Czytaj więcej>

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Urząd Miasta Krakowa zapraszają na konferencję poświęconą problematyce monitoringu oraz jakości i efektywności usług społecznych kontraktowanych przez samorządy organizacjom pozarządowym. Spotkanie odbędzie się we wtorek 19 maja w godzinach 10:00-15:00 w Krakowie, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Budynek Główny, Sala Senacka (ul. Rakowicka 27). Czytaj więcej>

Z dr. hab. Piotrem Błędowskim, gerontologiem i ekonomistą ze Szkoły Głównej Handlowej, o jakości usług opiekuńczych w Polsce oraz o potencjalnej roli przedsiębiorstw społecznych w ich świadczeniu – rozmawia Bartosz Oszczepalski. Czytaj więcej>

W wyniku współpracy lokalnych organizacji pozarządowych z samorządem, wypracowano w Gminie Sopot pakiet 4 innowacyjnych narzędzi wzmacniających potencjał JST-NGO do realizacji usługi społecznej w formie wieloletniego kontraktu. Jednym z pakietów jest ‘Zestaw narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej w formie kontraktacji’ http://www.niesiemypomoc.org.pl/kontraktnajakosc/ Czytaj więcej>

W wyniku współpracy lokalnych organizacji pozarządowych z samorządem, wypracowano w Gminie Sopot pakiet 4 innowacyjnych narzędzi wzmacniających potencjał JST-NGO do realizacji usługi społecznej w formie wieloletniego kontraktu. Jednym z pakietów jest ‘Zestaw narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania’ http://www.niesiemypomoc.org.pl/kontraktnajakosc/ Czytaj więcej>

Jak inicjatywy społeczne pomagają Argentyńczykom przetrwać recesję i tworzą silne więzy lokalne – pisze Cruz Humberto González-Gutiérrez w artykule dla Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Wsparcie grup defaworyzowanych na rynku pracy wyrasta z wielowiekowej tradycji walki o równość oraz rozwój cywilizacyjny. Za ich szczególnym traktowaniem przemawiają jednak nie tylko względy ideowe, ale także rachunek ekonomiczny i interes państwa pojęty zgodnie z kanonami liberalnych demokracji – pisze Roland Zarzycki dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]