Ekonomia społeczna może być istotnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej.
Manifest Ekonomii Społecznej

Prezentujemy największą w Polsce bibliotekę publikacji, których tematyką jest ekonomia społeczna, spółdzielczość, przedsiębiorczość społeczna, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, inicjatywy lokalne, partycypacja społeczna i inne pokrewne tematy. Publikację mają swoje wersje elektroniczne, do których podajemy linki, zachęcając do czytania i dzielenia się z innymi zainteresowanymi osobami. Polecamy lekturę i wzbogacenie wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej.
Jeśli są państwo autorem bądź wydawcą ciekawej publikacji na temat ekonomii społecznej i chcielibyście, aby była ona dostępna w tej bibliotece - prosimy o kontakt z redakcją.
Jeśli chcielibyście Państwo opublikować na swoich stronach lub wydrukować większą liczbę egzemplarzy prezentowanych poniżej materiałów informujemy, że jest to możliwe jedynie po wcześniejszej zgodzie redakcji.

Tytuł Autorzy Rok wydania Słowa kluczowe Pliki do pobrania
ToolKit: how to promote social economy among young people? Solarz E., Skowera A. 2017 ekonomia społeczna, podręcznik, młodzież PDF
Przewodnik dla przedsiębiorców społecznych. Interpretacja prawa podatkowego Jaworska E., Kozłowska A., Szwed M. 2016 przedsiębiorczość społeczna, prawo, podatki PDF
Przewodnik dla przedsiębiorców społecznych. O czym należy pamiętać przetwarzając dane osobowe Karwala D., Tobiczyk P. 2016 przedsiębiorczość społeczna, prawo, dane osobowe, GIODO PDF
Jak finansować współpracę? Krzysztof Cibor 2015 fundusze strukturalne, FIO, RLKS, PO WER, PAiI, narzędzia finansowe PDF
Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej Schimanek T. 2015 partycypacja społeczna, konsultacje społeczne, dobre praktyki, samorząd PDF
Ocena efektywności realizacji usług Ewa Rościszewska 2015 standardy usług społecznych, spółdzielnie, samorząd, zamówienia publiczne, partnerstwo, diagnoza, partycypacja PDF
Inw(eS)torzy społeczni 2011-2014 Prugar A., Zientek-Varga J. 2015 przedsiębiorstwa społeczne, warszawa, mazowsze, oferta, dobre praktyki PDF
Standardy usług społecznych - cele, korzyści, przykłady Cibor K. 2015 standardy usług społecznych, spółdzielnie, samorząd, zamówienia publiczne, partnerstwo, diagnoza, partycypacja PDF
Działalność statutowa nieodpłatna prowadzona przez fundację nie podlega ustawie o VAT Jankowski M. 2015 Fundacja, działalność statutowa, VAT, podatki PDF
Tworzymy standardy usług opiekuńczych - po co, jak, z kim? Cibor K. 2015 standardy usług społecznych, spółdzielnie, samorząd, zamówienia publiczne, partnerstwo, diagnoza, partycypacja PDF
Diagnozowanie problemów społecznych Schimanek T. 2015 Diagnoza potrzeb społecznych, inicjatywy lokalne, społeczność lokalna, administracja publiczna, polityki społeczne PDF
Standardy współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej. Schimanek T. 2015 standardy usług społecznych, spółdzielnie, samorząd, zamówienia publiczne, partnerstwo, diagnoza, partycypacja PDF
Usługi użyteczności publicznej a ekonomia społeczna Cibor K. 2014 usługi uzyteczności publicznej, zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno-społeczne PDF
Skuteczne połączenia (eS) Brzozowska-Wabik J., Bulka A., Chrzanowski O., Cibor K., Czuchryta M., March H., Miżejewski C., Kozak P., Parés M., Rościszewska E., Schimanek T. 2014 spółdzielnie, samorząd, zamówienia publiczne, partnerstwo, diagnoza, partycypacja PDF
Ekonomia Społeczna - półrocznik nr 3/2013 (8) 2014 polityka społeczna, współpraca z biznesem, współpraca z administracją, teoria, spółdzielczość socjalna
Społecznie odpowiedzialne zlecanie zadań publicznych Schimanek T. 2014 PDF
Społecznie odpowiedzialne zakupy i zamówienia publiczne jako narzędzia pozytywnej zmiany Cibor K. 2014 zamówienia publiczne, dobre praktyki, samorząd, usługi społeczne PDF
Podsumowanie monitoringu prawa przedsiębiorczości społecznej Schimanek T., Gałązka M., Pazderski F., Potkańska D., Przybysz I. 2013 finansowanie, prawo, monitoring PDF
Ekonomia Społeczna – półrocznik nr 1/2013 (6) 2013 spółdzielnie, ekonomia społeczna, strategie PDF
Ekonomia Społeczna - półrocznik 2/2013 (7) 2013 mierzenie wartości dodanej, spółdzielczość, tuw, polityka społeczna PDF
Ekonomia solidarności - skrypt dla nauczycieli 2013 ekonomia społeczna, podręcznik, csr, przedsiębiorczość, szkoła PDF
Droga do partnerstwa – kilka ważnych pytań Lewandowska M. 2013 partnerstwo lokalne, podręcznik, zarządzenie cyklem projektu PDF
Zrób biznES – przewodnik dla przedsiębiorstw społecznych po współpracy z biznesem Juraszek-Kopacz B. ,
Marek M. ,
Szymańska J. ,
Zgierski J. ,
Żórawska E.
2012 biznes, współpraca, partnerstwo, przedsiębiorczość społeczna, podręcznik, pr, csr PDF
Ekonomia Społeczna – półrocznik nr 2/2012 (5) 2012 wsparcie systemowe, spółdzielnie, mierzenie wartości dodanej, klauzule społeczne PDF
Zrób biznES – jak współpracować z podmiotami ekonomii społecznej Żórawska E. ,
Turek A. ,
Nowak M. ,
Marek M. ,
Makuch Ł. ,
Cibor K.
2012 biznes, csr, hybrydowy łańcuch wartości, współpraca, partnerstwo PDF
Ekonomia Społeczna – półrocznik nr 1/2012 (4) 2012 klauzule społeczne, finansowanie, ekonomizacja, yunus, wsparcie PDF
Podstawowe informacje o klauzulach społecznych Schimanek T. 2012 klauzule społeczne, przedsiębiorczość społeczna PDF
Wokół ekonomii społecznej Frączek M. ,
Hausner J. ,
Mazur S. (red.)
2012 ekonomia społeczne, teoria, historia, podręcznik PDF
Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz Godlewska-Bujok B. ,
Miżejewski C.
2012 spółdzielnie socjalne, prawo PDF
Franczyza społeczna. Europa - Polska - województwo podlaskie Małecka-Dobrogowska M. ,
Skup M. (oprac.)
2012 franczyza społeczna PDF
Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Gawska A. ,
Gruntowski M. ,
Jędrak K.
2012 niepełnosprawni, przedsiębiorczość społeczna, ngo, klauzule społeczne PDF
Better Future. Results of the Network Better Future of Social Economy 2012 współpraca międzynarodowa, franczyza społeczna, mierzenie wartości społecznej, ekonomia społeczna, finansowanie, fundusze strukturalne PDF
Ekonomia Społeczna – półrocznik nr 2/2011 (3) 2011 ekonomia społeczna, wolontariat, mikropożyczki, społeczna wartość dodana, pomoc PDF
Ekonomia Społeczna – półrocznik nr 1/2011 (2) 2011 ustawa o przedsiębiorczości społecznej, teoria, po kl, spółdzielnie socjalne, półrocznik ekonomia społeczna PDF
Młody Obywatel Markuszewski Adam, Ołdak Małgorzata, Rostek Barbara, Sandomierska Anna, Witkowski Jędrzej, Ziętkowska Judyta, Zych Łukasz 2011 społeczność lokalna, kapitał społeczny, przedsiębiorczość społeczna, edukacja obywatelska, podręcznik PDF
Kwartalnik "Trzeci sektor" numer specjalny 2011 2011 ekonomizacja, NGO, partnerstwa, współpraca międzysektorowa, działalność pożytku publicznego PDF
Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej 2011 inkluzja społeczna, mikrofinanse, dobre praktyki, europa, ekologia, rozwój lokalny, mieszkania, system wsparcia
Kooperatywa. Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej Abramowski E. 2010 teoria, spółdzielnie, historia, Edward Abramowski PDF
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – biuletyn FISE Piotrowski B. 2010 niepełnosprawni, zatrudnienie, pfron PDF
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL 2010 grupy wykluczone, po kl, bezrobotni, niepełnosprawni PDF
Ekonomia Społeczna – półrocznik nr 1/2010 (1) 2010 półrocznik ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna, teoria, sieć wsparcia, prawo PDF
Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce. Raport z badań Frączek M. ,
Krupnik S. ,
Osiborska K. ,
Pacut A. ,
Szczucka A.
2010 przedsiębiorstwa społeczne, małopolska, zaz, cis, ngo, badania, raport PDF
IV Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - materiały pokonferencyjne Górny D. ,
Sadowska. B (oprac.)
2010 oses, IV oses, materiały, poznań PDF
Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Sienicka A. 2010 działalność pożytku publicznego, prawo, wolontariat, ngo PDF
Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną Miżejewski C. 2010 spółdzielnie socjalne, cezary miżejewski, ośrodki wsparcia ekonomii społecznej PDF
Przegląd badań ekonomii społecznej na świecie. Raport z analizy danych zastanych Osiborska K. ,
Szczucka A. ,
Tragasz M. (red.)
2009 ekonomia społeczne, badania, kondycja ekonomiczna, narzędzia, social audit PDF
Ekonomia społeczna w praktyce - Zarządzanie strategiczne Kuczmierowska L. 2009 strategia, zarządzanie, ngo, ekonomia społeczna, podręcznik PDF
Ekonomia społeczna w praktyce - Sprzedaż i marketing Szymańska J., Zgierski J. 2009 sprzedaż, marketing, ngo, ekonomia społeczna, podręcznik PDF
O ekonomii społecznej – podstawowe pojęcia, instytucje i kompetencje Wygnański K. 2009 CIS, ZAZ, wygnański, polityka społeczna, spółdzielnie socjalne PDF
Pakt na rzecz ekonomii społecznej w modernizacji polskiego modelu społecznego 2030 - projekt praca zbiorowa 2009 administracja publiczna, prawo, polityka społeczna, strategie, ogólnopolskie spotkania ekonomii społecznej PDF
[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [>] [>>]