Partnerstwo stanowi fundament nowoczesnej filozofii dobrego rządzenia.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, przy czym TUW nie jest nastawiony na zysk, a swoim członkom oferuje tanią ochronę ubezpieczeniową w zamian za składki pokrywające jedynie wypłacone świadczenia oraz koszty działalności. Zawiązana w ramach TUW grupa ubezpieczających połączona jest wspólnotą interesów jej członków.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do lektury siódmego numeru półrocznika „Ekonomia Społeczna” – publikacji, której podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

Amerykański serwis Bloomberg Businessweek.org zaprosił niedawno swoich czytelników do nadsyłania przykładów ciekawych i inspirujących przedsiębiorstw społecznych. Redakcja spośród ponad dwustu zgłoszeń wybrała 25 przedsiębiorstw, które jej zdaniem są najbardziej innowacyjne, przynoszą zysk i wymierne efekty społeczne. Czytaj więcej>

W niniejszym numerze kwartalnika sporo miejsca poświęcono zagadnieniu finansowania ekonomii społecznej w Polsce. Czytaj więcej>

Rozwój różnych form ekonomii społecznej w Polsce wzięto pod lupę w trakcie projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”. W wyniku projektu powstało wiele interesujących i rzetelnych opracowań. Czytaj więcej>

Niniejsza publikacja jest streszczeniem sprawozdania sporządzonego dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez CIRIEC (Międzynarodowe Centrum Badań i Informacji na temat Gospodarki Publicznej, Społecznej i Spółdzielczej. Czytaj więcej>