Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Działalność przedsiębiorstw społecznych jest uwarunkowana aktami prawnymi dotyczącymi bardzo różnych dziedzin życia. Od ustaw dotyczących przedsiębiorczości przez zatrudnienie socjalne, działalność pożytku publicznego po rehabilitację osób niepełnosprawnych. Prezentujemy wiadomości dotyczące przepisów i szkoleń prawnych dla przedsiębiorców społecznych.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Regionalny Ośrodek EFS zaprasza na spotkanie informacyjne " Rozliczanie projektów EFS" ,które odbędzie się dnia 28.05.2014r. (środa) w godz.9.00-12.00 na terenie Gniezna/PWSZ. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Czytaj więcej>

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy zaprasza na szkolenie "Regulacje Kodeksu cywilnego w działalności organizacji pozarządowej i spółdzielni", które odbędzie się 29 maja 2014 w Krakowie. Udział w szkoleniu jest płatny. Czytaj więcej>

W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wchodzi w życie 27 maja bieżącego roku, bezprzedmiotowa staje się jedna z klauzul społecznych istniejąca w Prawie zamówień publicznych. Warto więc pomyśleć, czym ją zastąpić. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego oraz Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zapraszają na bezpłatne szkolenie „Rozliczanie grantów od kuchni”, które odbędzie się 28 maja 2014 o godzinie 15:00 w Chorzowie. Czytaj więcej>

Regionalny Ośrodek EFS zaprasza na szkolenie „PZP w projektach EFS”, które odbędzie się 22 maja 2014 (czwartek), w godz. 9.00-16.00 w Poznaniu. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Czytaj więcej>

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja „Merkury” – prowadzące w partnerstwie Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu i Wrocławiu – zorganizowały 30 kwietnia 2014 we Wrocławiu spotkanie dotyczące propozycji zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych. Spotkanie prowadził Cezary Miżejewski. Czytaj więcej>

Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej po kilkunastu miesiącach prac i szerokich konsultacjach został zaakceptowany 30 kwietnia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Oznacza to, że do przyjęcia KPRES przez rząd potrzeba jeszcze tylko opinii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 i przekazania na Komitet Stały Rady Ministrów. Czytaj więcej>

Stowarzyszenie MOST zaprasza na bezpłatne warsztaty, których celem jest wskazanie, jak należy przystosować miejsce pracy dla osoby z niepełnosprawnością. Poruszony zostanie także temat praw przysługujących pracodawcom i pracownikom z niepełnosprawnością. Zajęcia odbędą się 15 maja 2014 roku w Katowicach. Prowadzącym spotkanie będzie przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach. Czytaj więcej>

Nie możesz znaleźć zatrudnienia? Spróbuj zostać przedsiębiorcą społecznym! Chętnie ci w tym pomożemy. Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” zaprasza na bezpłatne szkolenie „Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?”, które odbędzie się w dniach 21-22 maja 2014 w Lublinie. Czytaj więcej>

Regionalny Ośrodek EFS zaprasza na spotkanie informacyjne "Rozliczanie projektów EFS", które odbędzie się 6 maja 2014 w Poznaniu. Udział w zajęciach jest jest bezpłatny. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [3] [4] [5] [6] [7] ... [>] [>>]