Warto odejść od antagonistycznej wizji wzajemnych relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Problemem nie jest w Polsce to, że którekolwiek z nich jest zbyt silne, ale raczej to, że jedne i drugie są obecnie dość słabe.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Działalność przedsiębiorstw społecznych jest uwarunkowana aktami prawnymi dotyczącymi bardzo różnych dziedzin życia. Od ustaw dotyczących przedsiębiorczości przez zatrudnienie socjalne, działalność pożytku publicznego po rehabilitację osób niepełnosprawnych. Prezentujemy wiadomości dotyczące przepisów i szkoleń prawnych dla przedsiębiorców społecznych.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

W związku zbliżającym się terminem składania sprawozdań za 2014 rok, zapraszamy do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu, które ułatwi Państwu (tzn. przedstawicielom stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów ekonomii społecznej*) prawidłowe przygotowanie i złożenie tego dokumentu zapraszamy na bezpłatne szkolenie: „Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa dla podmiotów ekonomii społecznej”, w terminie 13-14.12.2014 r. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot. do udziału w szkoleniach: „Stosowanie zasady konkurencyjności przez podmioty ekonomii społecznej” 01.2014 Czytaj więcej>

Na szkoleniu omówione zostaną aktualne regulacje prawne dotyczące zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Poruszone zostaną zagadnienia dot. źródeł finansowania, wewnętrznych regulaminów, obowiązków w zakresie realizacji prawa pracy, odpowiedzialności członków zarządu oraz kwestie roli i kompetencji organów wewnętrznych w podmiotach ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

Kujawsko - Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej informuje, iż w dniu 8 października w godzinach 8:00 – 9:00 prowadzone będzie doradztwo indywidualne z zakresu zagadnień prawnych. Całość zagadnień omawiać będzie specjalista z zakresu prawa Jacek Nadolny. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot. do udziału w szkoleniu: „Stosowanie zasady konkurencyjności przez podmioty ekonomii społecznej”; Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot. do udziału w szkoleniu: „Stosowanie zasady konkurencyjności przez podmioty ekonomii społecznej”; Czytaj więcej>

Zielonogórski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza organizacje do skorzystania z eksperckiego wsparcia w ramach oferowanych przez OWES bezpłatnych usług specjalistycznych. Eksperci udzielą merytorycznej pomocy organizacjom, które zadeklarują chęć skorzystania z maksymalnie dwóch spośród proponowanych pakietów: księgowość, prawo, marketing, biznes. Czytaj więcej>

Reforma urzędów pracy przygotowywana była przez blisko dwa lata. Jej owocem jest otwarcie możliwości zlecania usług aktywizacyjnych poza urzędy pracy. Polska idzie w ślady krajów, w których publiczne służby zatrudnienia sięgają po doświadczenie instytucji prywatnych i ngo. Jaki model przyjęto w Polsce i co może z niego wynikać dla sektora ekonomii społecznej – zastanawia się Łukasz Komuda dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot. do udziału w szkoleniach pt: „Prawne aspekty zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowej" w dniu 17.10.2014; Czytaj więcej>

"Ekonomia Solidarności" to projekt edukacyjny z zakresu ekonomii społecznej. Obejmuje cykl szkoleń trenerskich, warsztatów i zajęć praktycznych, prowadzonych przez liderów ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]