W świecie rynku opartego na często na anonimowym systemie transakcji i przepływu kapitału, wzajemność i zaufanie mogą tworzyć elementy rynkowej przewagi.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Działalność przedsiębiorstw społecznych jest uwarunkowana aktami prawnymi dotyczącymi bardzo różnych dziedzin życia. Od ustaw dotyczących przedsiębiorczości przez zatrudnienie socjalne, działalność pożytku publicznego po rehabilitację osób niepełnosprawnych. Prezentujemy wiadomości dotyczące przepisów i szkoleń prawnych dla przedsiębiorców społecznych.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Publikacja Kuby Wygnańskiego i Piotra Frączaka kompleksowo ujmuje zagadnienia teoretyczne społecznej przedsiębiorczości i umiejscawia je w polskim kontekście. Czytaj więcej>

Sposoby rozumienia pojęcia ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii – przegląd najważniejszych definicji oraz form prawnych przedsiębiorstw społecznych. Czytaj więcej>

Zbiór tekstów – materiałów pokonferencyjnych z Konferencji Międzynarodowej na temat „Gospodarka społeczna – praca i solidarność. Nowi partnerzy rozwoju lokalnego”, zorganizowanej przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Tu jest praca” w lutym 2006 roku w Warszawie. Czytaj więcej>

Niniejsza publikacja jest analizą istniejących prawnych możliwości funkcjonowania organizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń – jako przedsiębiorstw społecznych w obecnym stanie prawnym. Czytaj więcej>

Prezentujemy precyzyjną i dogłębną analizę sytuacji spółdzielni społecznych we Włoszech. Czytaj więcej>

Raport opracowany w 2002 roku, przedstawia trzy formy podmiotów ekonomii społecznej w Szwecji. Czytaj więcej>

Poniżej prezentujemy ustawy i rozporządzenia szczególnie ważne dla sektora ekonomii społecznej. Przygotowaliśmy również przewodnik po formach prawnych przedsiębiorstw społecznych. Czytaj więcej>

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru formy prawnej dla przedsiębiorstwa społecznego powinniśmy zadać sobie wiele pytań, mając świadomość, że wybrana forma prawna ma ogromny wpływ na praktyczny sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [16] [17] [18] [19] [20] [>] [>>]