Aktywne formy pomocy zamiast pasywnych, współodpowiedzialność zamiast roszczeń i uzależnienia od pomocy, mobilizacja obywatelska w miejsce rozbudowy systemu biurokratycznego.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Działalność przedsiębiorstw społecznych jest uwarunkowana aktami prawnymi dotyczącymi bardzo różnych dziedzin życia. Od ustaw dotyczących przedsiębiorczości przez zatrudnienie socjalne, działalność pożytku publicznego po rehabilitację osób niepełnosprawnych. Prezentujemy wiadomości dotyczące przepisów i szkoleń prawnych dla przedsiębiorców społecznych.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Rada Ministrów przyjęła zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. W dokumencie podkreślono konieczność nowego podejścia do zamówień publicznych, brania pod uwagę nie tylko najkorzystniejszej relacji jakości do ceny, ale również wspierania realizacji polityk społecznych. Czytaj więcej>

Sejm przekazał do podpisu prezydentowi nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jeśli prezydent podpisze ten akt prawny, zmienią się przepisy istotne również dla przedsiębiorstw społecznych – między innymi dotyczące inicjatywy lokalnej, działalności odpłatnej i współpracy administracji publicznej z organizacjami społecznymi. Czytaj więcej>

„Informacja kluczem do integracji społecznej” Czytaj więcej>

10 czerwca 2015 roku klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej reprezentowany przez Joannę Bobowską złożył w Sejmie projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej. Projekt jest niemal tożsamy z propozycją, która od niemal dwóch lat była gotowa po pracach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

Rusza nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który będzie społeczno-rządowym ciałem koordynującym działania na rzecz ekonomii społecznej na poziomach regionalnym i krajowym. Nabór trwa do 10 kwietnia 2015. Czytaj więcej>

Rząd przyjął uchwałę dotyczącą planu działań na rzecz zatrudnienia. W ciągu 3 lat realizacji program ma kosztować 29.915.297 tys. zł, z czego 26.652.737 tys. zł to środki krajowe. Czytaj więcej>

3 marca odbyło się posiedzenie sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Krzysztof Więckiewicz dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS przedstawili informacje o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych w Polsce. Czytaj więcej>

Kilka tygodni temu rząd przyjął projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Ustawa w założeniu ma dać podstawy prawne do tworzenia lokalnych strategii rozwoju i wydatkowania środków publicznych w bardziej partycypacyjny i oddolny sposób. Czy rzeczywiście tak się stanie i czy zyskać na tym może ekonomia społeczna – zastanawia się Piotr Frączak dla Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

W 2011 roku na portalu Ekonomiaspoleczna.pl zamieściliśmy tekst Tomasza Schimanka dotyczący klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Co się od tego czasu zmieniło? Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot. do udziału w szkoleniach: „Stosowanie zasady konkurencyjności przez podmioty ekonomii społecznej”; Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]