Przedsiębiorczość nie polega bynajmniej na pogoni za zyskiem, ale na skłonności i umiejętności do aktywnego odnoszenie się do otaczającej rzeczywistości, orientacji na skuteczne pokonywanie wyzwań w oparciu o dostępne zasoby.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Działalność przedsiębiorstw społecznych jest uwarunkowana aktami prawnymi dotyczącymi bardzo różnych dziedzin życia. Od ustaw dotyczących przedsiębiorczości przez zatrudnienie socjalne, działalność pożytku publicznego po rehabilitację osób niepełnosprawnych. Prezentujemy wiadomości dotyczące przepisów i szkoleń prawnych dla przedsiębiorców społecznych.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Trzeba zacząć od debat z 2004 roku. Na forum Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej w Krakowie pojawiły się pierwsze próby definiowania ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego oraz związanych z tym kwestii prawnych i finansowych, w tym pomocy publicznej. To był czas tworzenia pierwszych regulacji: w obszarze działalności pożytku publicznego, zatrudnienia socjalnego czy spółdzielni socjalnych. To już ponad 13 lat... Czytaj więcej>

Broszury edukacyjne na temat przepisów prawa na potrzeby polskich przedsiębiorców społecznych, opracowane przez NESsT oraz prawników DLA Piper, dostępne są za darmo pod adresem: www.nesst.org/polska/prawo/. Czytaj więcej>

Przedsiębiorczość społeczna w agendzie Unii Europejskiej po 2014 roku – nowe otwarcie czy przerwanie dotychczasowych trendów – pisze Filip Pazderski dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

W wielu zachodnich krajach wydatki publiczne służą realizacji zadań państwa oraz krzewieniu odpowiednich postaw u przedsiębiorców i wspieraniu podmiotów społecznie pożytecznych. W Polsce dominuje logika nawet nie najniższych szacowanych kosztów, ale najniższej ceny zamówienia. Ma to druzgoczący efekt dla rynku pracy, a szczególnie dla sektora es, dla którego sektor publiczny jest głównym zleceniodawcą – piszą Kamil Fejfer i Łukasz Komuda. Czytaj więcej>

Ekonomia społeczna wciąż nie znajduje się w głównym nurcie zainteresowania polityków. A jednak przedsiębiorcy społeczni mogą znaleźć w programach wyborczych i wypowiedziach kandydatek i kandydatów pewne wątki, które pozwalają wybrać partię najbardziej obiecującą dla rozwoju ekonomii społecznej. Tematykę tę na łamach portalu Ekonomiaspoleczna.pl przybliża Ignacy Strączek. Czytaj więcej>

Rada Ministrów przyjęła zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. W dokumencie podkreślono konieczność nowego podejścia do zamówień publicznych, brania pod uwagę nie tylko najkorzystniejszej relacji jakości do ceny, ale również wspierania realizacji polityk społecznych. Czytaj więcej>

Sejm przekazał do podpisu prezydentowi nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jeśli prezydent podpisze ten akt prawny, zmienią się przepisy istotne również dla przedsiębiorstw społecznych – między innymi dotyczące inicjatywy lokalnej, działalności odpłatnej i współpracy administracji publicznej z organizacjami społecznymi. Czytaj więcej>

„Informacja kluczem do integracji społecznej” Czytaj więcej>

10 czerwca 2015 roku klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej reprezentowany przez Joannę Bobowską złożył w Sejmie projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej. Projekt jest niemal tożsamy z propozycją, która od niemal dwóch lat była gotowa po pracach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

Rusza nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który będzie społeczno-rządowym ciałem koordynującym działania na rzecz ekonomii społecznej na poziomach regionalnym i krajowym. Nabór trwa do 10 kwietnia 2015. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]