Ekonomia społeczna oparta o mechanizmy wzajemnościowe, dzięki większemu zaufaniu pomiędzy jej uczestnikami, ma istotne walory także w sferze konkurencyjnej gospodarki.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej, których istotą jest włączanie w rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mogą być ważnym narzędziem długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Poniżej prezentujemy wiadomości dot. umiejscowienia ekonomii społecznej w szerszej perspektywie polityki społecznej.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Aż 10 milionów dolarów zainwestuje bank Goldman Sachs w system resocjalizacji osadzonych w więzieniu Rikers Island w Nowym Jorku. W ciągu czterech najbliższych lat współczynnik powrotu do przestępczości wśród byłych więźniów ma spaść o 10%. Czytaj więcej>

Grupa strategiczna Zespołu ds. rozwiązań systemowych ekonomii społecznej zaprasza do dyskusji nad projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dokument ten ma być elementem polityki rozwoju Polski i jako taki ma ogromne znaczenie dla sektora przedsiębiorczości społecznej w naszym kraju. Czytaj więcej>

Zdecydowanie rozszerzony został skład interdyscyplinarnej grupy roboczej, która przygotowuje szczegółowe zapisy powstającego „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej”. Powiększenie liczebności grupy to wynik listu Kujawsko-Pomorskiej Federacji NGO do Michała Korolko, Członka Zarządu Województwa, w którym Federacja podważyła sposób powołania grupy. Czytaj więcej>

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku z zakresu: "Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych", "Przeciwdziałania przemocy", "Pomocy społecznej". Czytaj więcej>

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniach 21 - 23 maja 2012 w Warszawie. Czytaj więcej>

16 marca 2012 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja międzynarodowa „Nordycki model rozwoju - specyfika, perspektywy, lekcje dla Polski”. Fundacja Norden Centrum jest pierwszą w Polsce instytucją badawczą o charakterze think tanku, koncentrującą swoje zainteresowania na specyfice państw skandynawskich – ich modeli rozwoju oraz realizowanych politykach społecznych oraz aktywności międzynarodowej. Czytaj więcej>

O czym należy mówić w Pakcie na rzecz ekonomii społecznej, aby był on w stanie zainteresować nie tylko przedstawicieli sektora, ale wszystkich obywateli? Piotr Frączak polemizuje z profesorem Jerzym Hausnerem, który powiedział, że takim punktem wyjścia mógłby być postulat powszechnego prawa do kredytu. Frączak postuluje: ekonomia społeczna może być szansą na racjonalne wydawanie pieniędzy z podatków! Czytaj więcej>

„Pakt nie powinien być wyrazem wąskiego, korporacyjnego interesu. Nie mówimy o rozwiązaniach dla organizacji pozarządowych, czy istniejących przedsiębiorstw społecznych. Mówimy o rozwiązaniach dla wszystkich, którzy chcą działać gospodarczo w celach społecznych”. Z prof. Jerzym Hausnerem o Pakcie na rzecz ekonomii społecznej rozmawia Krzysztof Cibor z portalu ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

Co dzieje się z projektem ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym oraz skąd wzięły się poszczególne propozycje zapisów – tłumaczą Anna Sienicka, była przewodnicząca grupy prawnej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej oraz Cezary Miżejewski i Tomasz Schimanek – członkowie grupy. Czytaj więcej>

W natłoku wiadomości o turbulencjach na rynkach finansowych i zbuntowanej młodzieży protestującej przeciw nierównościom społecznym, umyka perspektywa, która mogłaby pogodzić interesy obu stron. Inwestycje społeczne, bo o nich mowa, mają szansę stać się nową jakością na rynku. I choć znane są od ponad dwóch dekad, eksperci wieszczą, że teraz nadchodzi ich renesans. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [5] [6] [7] [8] [9] ... [>] [>>]