Organizacje pozarządowe mają prawo angażować się w działania ekonomiczne i generować własne przychody, by uniknąć pogłębiającego się uzależnienia od środków publicznych oraz filantropii.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej, których istotą jest włączanie w rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mogą być ważnym narzędziem długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Poniżej prezentujemy wiadomości dot. umiejscowienia ekonomii społecznej w szerszej perspektywie polityki społecznej.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Strategia rzymska – oto efekt dwóch dni rozmów ponad 600 osób, prowadzonych w czasie konferencji, zorganizowanej przez Komisję Europejską w ramach prezydencji Włoch w Radzie UE. Czytaj więcej>

Reforma rynku pracy a podmioty ekonomii społecznej to sesja tematyczna, na którą w ramach VIII OSES zaprosiła Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Czytaj więcej>

Praca, wartości, jakie ze sobą niesie, jej przyszłość oraz związki z sektorem ekonomii społecznej – to temat przewodni Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które odbędą się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniach 23–24 października a rekrutacja na nie rusza 10 września. Czytaj więcej>

Zapraszamy na bezpłatne seminarium, którego celem jest promocja modelu „Aktywnej Firmy”, która ma być samo utrzymującym się podmiotem umożliwiającym aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas spotkania zostanie omówiony aspekt, jak finansować działalność modelu i innych podmiotów zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, korzystając z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Czytaj więcej>

Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej został zaakceptowany 30 kwietnia 2014 r. przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Czytaj więcej>

9 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się ósme posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji. Obecnych było 9 spośród 16 członków Rady. Czytaj więcej>

Kolejne spotkanie regionalne KSTP poświęcone zasadzie partnerstwa, Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz ekonomii społecznej w perspektywie 2014-2020 odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia 2014 r. w Zielonej Górze w województwie lubuskim. Czytaj więcej>

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza niezależnych ekspertów w obszarze instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej do zgłaszania kandydatur na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 25 kwietnia 2014 r. Czytaj więcej>

Aby rada, jako reprezentacja sektora, mogła poważnie dyskutować, czy wręcz negocjować rozwiązania, konieczna jest inna jej legitymizacja – o tym, co dolega Radzie Działalności Pożytku Publicznego i co należy zrobić, żeby było lepiej pisze Piotr Frączak dla ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

Przy okazji reformy urzędów pracy warto zadać sobie proste pytanie o sens istnienia służb zatrudnienia. Oczywiście, mają one pomagać bezrobotnym: umożliwiać lub przyśpieszać proces ich powrotu do pracy. Jeśli jednak popatrzymy na PUPy z dalszej perspektywy, to dostrzeżemy, że ich rola jest o wiele ważniejsza i że mają wpływ na nas wszystkich. Są bowiem pierwszym ogniwem łańcucha instytucji, którymi płyną ludzie, koszty i... zaniedbania. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [2] [3] [4] [5] [6] ... [>] [>>]