Bezwzględnie konieczne jest zbudowanie relacji prawdziwie partnerskich, w których strony zachowują swoją odrębną tożsamość i jednocześnie uznają wzajemność zobowiązań.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej, których istotą jest włączanie w rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mogą być ważnym narzędziem długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Poniżej prezentujemy wiadomości dot. umiejscowienia ekonomii społecznej w szerszej perspektywie polityki społecznej.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Artykuł jest częścią większego projektu o nazwie „The Socio-Economic Performance of Social Enterprises in the Field of Integration by Work” (PERSE) („Działania społeczno-ekonomiczne przedsiębiorstw społecznych w obszarze integracji zawodowej”). Czytaj więcej>

Raport na temat integracji społecznej i zawodowej realizowanej przez przedsiębiorstwa społeczne w Belgii jest częścią projektu „Przedsiębiorczość społeczna: walka z wykluczeniem poprzez integrację ekonomiczną i społeczną” (ELEXIES). Czytaj więcej>

Prezentujemy precyzyjną i dogłębną analizę sytuacji spółdzielni społecznych we Włoszech. Czytaj więcej>

Artykuł został przetłumaczony w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” finansowanego ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Equal i jest częścią większego projektu o nazwie „L’entreprise sociale: lutte contre l’exclusion par l’insertion économique et sociale”(ELEXIES) (Przedsiębiorczość społeczna: walka z wykluczeniem poprzez integrację ekonomiczną i społeczną). Czytaj więcej>

W ciągu kilkunastu lat Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” znacznie ograniczyło problem bezdomności w Cieszynie. Pokazało też, że pomoc społeczna nie musi polegać na wydawaniu zasiłków, ciepłej zupy czy zapewnianiu łóżka w noclegowni. Może dać dom i pracę, może pomóc odzyskać godność. Polecamy opis działalności „Być Razem” z kolejnej edycji Atlasu Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej przygotowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [9] [10] [11] [12] [13] [>] [>>]