Bezwzględnie konieczne jest zbudowanie relacji prawdziwie partnerskich, w których strony zachowują swoją odrębną tożsamość i jednocześnie uznają wzajemność zobowiązań.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Około 80% osób niepełnosprawnych w Polsce funkcjonuje poza rynkiem pracy, podczas gdy w krajach UE wskaźnik ten wynosi średnio 40%-50 %. Jest wiele powodów tego stanu rzeczy: bariery edukacyjne i niski poziom wykształcenia niepełnosprawnych, postrzeganie ich jako niewydajnych pracowników, niekonkurencyjnych w stosunku do osób sprawnych. Stąd tak wiele inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej skierowanych jest do osób niepełnosprawnych.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Czytaj więcej>

W spółdzielni socjalnej „Piękne Miejsce” dzięki pracy wiarę w siebie odzyskują osoby po kryzysach psychicznych i bezdomni. Zmagają się z nieufnością pracodawców i trudnościami z pozyskiwaniem zleceń, ale ich pracy nie da się zmierzyć biorąc pod uwagę wymierne ekonomiczne korzyści – pisze Kamil Fejfer dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

28 października w Galerii Apteka Sztuki – Zakładzie Aktywności Zawodowej w Warszawie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi organizuje 5 edycję GIEŁDY MOCY. Giełda Mocy wpisała się już na stałe w krajobraz wydarzeń związanych z promowaniem zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnością. W tym roku hasło przewodnie Giełdy Mocy to „Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj”. Czytaj więcej>

Fundacja Integracja powstała z powodu „niezgody na świat podzielony”. Światy ludzi bez niepełnosprawności i tych z niepełnosprawnościami wciąż dzieli wiele barier – pisze Ignacy Strączek dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej skierowany do mieszkańców Wrocławia, którzy doświadczają choroby psychicznej oraz są klientami MOPSu. Celem głównym jest pobudzenie aktywności 15 mieszkańców/mieszkanek Wrocławia doświadczających choroby psychicznej. Czytaj więcej>

Kilka miesięcy intensywnego zespołowego wysiłku i projekt Cafe Mobil Galeria Przedmiotu ruszył ! W Jarosławiu i w Rzeszowie osoby z niepełnosprawnością oferują klientom aromatyczną kawę oraz ciasta z mobilnych kawiarenek. Pojazdy wzbudzają duże zainteresowanie a z uwagi na swój wygląd już zyskały miano "słodziaków":-)) Czytaj więcej>

„Informacja kluczem do integracji społecznej” Czytaj więcej>

O problemach osób chorujących psychicznie na rynku pracy – rozmawiamy z Natalią Gajek, doradczynią zawodową Czytaj więcej>

Polscy seniorzy i seniorki są prawie niewidoczni w sferze publicznej, w związku z czym nierzadko trudno jest nam nawet sobie wyobrazić, na czym powinna polegać właściwa opieka nad nimi. Dobrych wzorów w tej sferze coraz częściej dostarczają spółdzielnie socjalne. Czytaj więcej>

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych poszukuje kontaktu ze spółdzielniami socjalnymi zatrudniającymi osoby chorujące psychicznie, po kryzysach psychicznych, z zaburzeniami psychicznymi, osoby niepełnosprawne intelektualnie. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]