Partnerstwo stanowi fundament nowoczesnej filozofii dobrego rządzenia.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Jedną z form przedsiębiorstw społecznych są fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą służącą realizacji ich celów statutowych. Z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców organizacje pozarządowe stają się przedsiębiorcami w zakresie swojej działalności gospodarczej, mogą też zakładać jednoosobowe spółki kapitałowe, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Sześć zwycięskich organizacji pozarządowych otrzymało od Polskiej Spółki Gazownictwa po 10 tysięcy złotych na realizację do końca roku projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa. W trakcie uroczystej gali podsumowującej ogólnopolski konkurs „Bezpiecznie TU i TAM” nagrody wręczył Wiceprezes PSG, Mieczysław Lewandowski. Czytaj więcej>

Od dzisiaj dostępne są formularze Generatora wniosków w Programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jedni mają czas do 23 września, inni do 7 stycznia 2016. Czytaj więcej>

Sejm przekazał do podpisu prezydentowi nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jeśli prezydent podpisze ten akt prawny, zmienią się przepisy istotne również dla przedsiębiorstw społecznych – między innymi dotyczące inicjatywy lokalnej, działalności odpłatnej i współpracy administracji publicznej z organizacjami społecznymi. Czytaj więcej>

Chcesz skutecznie zarządzać zespołem swojej organizacji i nauczyć się komunikować z otoczeniem? Efektywnie aplikować o fundusze unijne na lata 2014-2020? Poznać przedstawicieli biznesu i administracji publicznej oraz innych NGO-sów? Czytaj więcej>

Chcesz skutecznie zarządzać zespołem swojej organizacji i nauczyć się komunikować z otoczeniem? Efektywnie aplikować o fundusze unijne na lata 2014-2020? Poznać przedstawicieli biznesu i administracji publicznej oraz innych NGO-sów? Czytaj więcej>

Organizacje na rzecz dzieci i młodzieży w znakomitej większości utrzymują się z dotacji. Nieliczne podmioty jako receptę na sprawne funkcjonowanie wybrały prowadzenie działalności gospodarczej, zapewniającej finansowanie realizacji celów statutowych. O takich przykładach dla rynekpracy.org pisze Angelina Kussy. Czytaj więcej>

Polska Spółka Gazownictwa uruchomiła ogólnopolski konkurs grantowy, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Do udziału w konkursie spółka zaprasza organizacje pozarządowe. Ich zadaniem będzie opracowanie do 30 czerwca projektów, które wpłyną na poprawę wybranego aspektu bezpieczeństwa. Autorzy sześciu najlepszych pomysłów otrzymają po 10 tysięcy złotych na ich realizację. Czytaj więcej>

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium upowszechniającym informacje o Modelu KARnet15+, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 12-13 maja 2015 r. Czytaj więcej>

W wyniku współpracy lokalnych organizacji pozarządowych z samorządem, wypracowano w Gminie Sopot pakiet 4 innowacyjnych narzędzi wzmacniających potencjał JST-NGO do realizacji usługi społecznej w formie wieloletniego kontraktu. Jednym z pakietów jest ‘Zestaw narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej w formie kontraktacji’ http://www.niesiemypomoc.org.pl/kontraktnajakosc/ Czytaj więcej>

W wyniku współpracy lokalnych organizacji pozarządowych z samorządem, wypracowano w Gminie Sopot pakiet 4 innowacyjnych narzędzi wzmacniających potencjał JST-NGO do realizacji usługi społecznej w formie wieloletniego kontraktu. Jednym z pakietów jest ‘Zestaw narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania’ http://www.niesiemypomoc.org.pl/kontraktnajakosc/ Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]