Ekonomia społeczna nie zmusza do wyboru między wolnością a solidarnością. W istocie wskazuje na to, że prawdziwa solidarność bierze się właśnie z wolności, i jako taka nie da się zadekretować.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Centra Integracji Społecznej to jedna z form prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. Celem ich działalności jest reintegracja społeczno-zawodowa. CIS to instytucja, która ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji może być praca uczestników w ramach działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Jesteśmy dumni, choć na co dzień nikt z nas o tym nie myśli, pochłonięci bieżącymi sprawami dotyczącymi uczestników, ich problemami, barierami i troskami - Zbyszko Siewkowski, prezes Stowarzyszenia ETAP opowiada na łamach Ekonomiaspoleczna.pl o działaniach, które składają się na sukces CIS Piątkowo. Czytaj więcej>

W ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” Instytut Spraw Publicznych wypracował wraz z praktykami standardy jakości usług reintegracji (rehabilitacji) społecznej i zawodowej. 13 maja 2014 w Centrum Konferencyjnym Zielna (ul. Zielna 37, Sala Europa) odbędzie się seminarium "Standardy jakości usług reintegracyjnych i rehabilitacyjnych". Czytaj więcej>

23 grudnia 2013 roku NIK opublikował na swojej stronie internetowej informację na temat kontroli w Centrach i Klubach Integracji Społecznej. Posługując się tą informacją wiele redakcji w sposób krzywdzący dla podmiotów zatrudnienia socjalnego, przedstawiło sytuację CIS i KIS. Ton i wydźwięk tych artykułów, zdumiewa w świetle wniosków, które ten Raport zawiera – komentuje Witold Ekielski, członek rady programowej Konwentu CIS i KIS. Czytaj więcej>

Centra Integracji Społecznej (CIS)za mało współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami i urzędami pracy – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego zatrudnienia socjalnego. Co ważne - efektywność zatrudnieniowa CIS-ów samorządowych jest wyższa od tej CIS-ów prowadzonych przez NGO. Zdaniem NIK ustawa o zatrudnieniu socjalnym wymaga poprawek. Czytaj więcej>

Serdecznie zapraszamy spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej z Częstochowy, Zabrza, Bielska-Białej oraz okolicznych gmin do udziału w otwartym naborze do fazy testowania produktu finalnego projektu „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Gorzowskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „KIS i CIS jako kreatywne, celowe i skuteczne formy aktywizacji zawodowej i społecznej”. Szkolenie odbędzie się 13 września 2013r. w Fundacji na rzecz Collegium Polonicum ul. T. Kościuszki w Słubicach. Czytaj więcej>

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych "Krąg" w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze serdecznie zapraszają przedstawicieli samorządów wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wykorzystujących instrumenty aktywnych form pomocy do udziału w Targach Aktywnych Form Pomocy w dniach 6-7 czerwca 2013 roku. Czytaj więcej>

„Nasza spółdzielnia powstała dzięki dotacji z Unii Europejskiej” – słyszę jak mantrę, w kolejnych odwiedzanych spółdzielniach. Często wspominam, że „renesans” spółdzielczości, przynajmniej socjalnej i rolniczej, zaistniał dzięki wsparciu unijnemu. Tymczasem można świetnie sobie poradzić bez niego. Ba! Nawet o wiele lepiej, co pokazuje przykład konsorcjum przedsiębiorczości społecznej na poznańskim Piątkowie. Czytaj więcej>

Rokrocznie w Polsce przez Powiatowe Urzędy Pracy przewija się setki tysięcy osób. Wiele z nich korzysta z zasiłku, pobiera go i ponownie wraca do PUP, bez motywacji do znalezienia stałego zatrudnienia. Jak zatem skutecznie z tym walczyć? Czytaj więcej>

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła na posiedzeniu w dniu 6 grudnia, informację rządu dotyczące funkcjonowania Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej. Konieczność składania informacji wynika z ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [>] [>>]