Ekonomia społeczna w swym głównym nurcie nie działa przeciwko rynkowi, ale stara się go wykorzystywać jako ważny instrument realizacji celów społecznych.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Osoby powyżej 50 roku życia są uznawane za jedną z grupą defaworyzowanych na rynku pracy. Osoby te znacznie częściej niż inne grupy wiekowe narażone są na ryzyko braku pracy i nieaktywności zawodowej. Wydłużenie się okresu poszukiwania pracy zwykle powoduje trwałe wycofanie się tych osób z rynku pracy. Stąd tak wiele inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej skierowanych jest do osób po pięćdziesiątce.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Polscy seniorzy i seniorki są prawie niewidoczni w sferze publicznej, w związku z czym nierzadko trudno jest nam nawet sobie wyobrazić, na czym powinna polegać właściwa opieka nad nimi. Dobrych wzorów w tej sferze coraz częściej dostarczają spółdzielnie socjalne. Czytaj więcej>

Z dr. hab. Piotrem Błędowskim, gerontologiem i ekonomistą ze Szkoły Głównej Handlowej, o jakości usług opiekuńczych w Polsce oraz o potencjalnej roli przedsiębiorstw społecznych w ich świadczeniu – rozmawia Bartosz Oszczepalski. Czytaj więcej>

Jak stworzyć system wspierania innowacji, w którym swój udział mają obywatele, przedsiębiorcy społeczni i rząd? Oto przykład z Wielkiej Brytanii, instrukcja działania w 6 krokach – pisze Paulina Wajszczak dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Familijny Wrocław zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach osoby w wieku 18-24 oraz 50+, zamieszkałe na terenie miasta Legnica oraz powiatu legnickiego, pozostające bez zatrudnienia, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zajęcia organizowane w ramach projektu odbywają się w Legnicy. Czytaj więcej>

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na Program w 2014 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogą liczyć na dotacje do wysokości 200 tys. zł. Czytaj więcej>

7 listopada w warszawskim Barze Studio odbyło się spotkanie Innowacyjny potencjał różnorodności zorganizowane przez magazyn „CR Navigator”. W trakcie spotkanie można było m.in. wysłuchać dyskusji międzysektorowej „Różnorodność i inkluzja – więcej niż odpowiedzialność” oraz prelekcji gościa specjalnego Micheala Pynera, specjalisty w zakresie zmiany społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Czytaj więcej>

Międzynarodowa Fundacja Kobiet działająca w Łodzi od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzi kursy mające ułatwić powrót na rynek pracy osobom trwale bezrobotnym – szczególnie kobietom, często samotnie wychowującym dzieci. Czytaj więcej>

Serdecznie zapraszamy osoby powyżej 50. roku życia, które założyły działalność gospodarczą lub o tym myślą do udziału w spotkaniu poświęconym przygotowaniu narzędzia pod nazwą NAWIGATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu „ACTIV 50+ - INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ PRACOWNIKÓW”, realizowanego wspólnie przez m.st. Warszawa, Akademię Leona Koźmińskiego oraz Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Czytaj więcej>

O perspektywach i rozwoju sektora ekonomii społecznej, o bieżącej i przyszłej sytuacji spółdzielni socjalnych w Polsce, a także formach wsparcia i innowacyjnych rozwiązaniach dla społecznych przedsiębiorstw rozmawiał z Przemysławem Piechockim - prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Łukasz Skrzypecki z TVP KRAKÓW Wywiad dostępny na stronie: http://www.tvp.pl/krakow/aktywni-50/wywiady/przemyslaw-piechocki/11292210 Czytaj więcej>

Już pod koniec roku na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu seniorzy rozpoczną proces zdobywania pieniędzy na ważne działania społeczne. Ruszyła Międzypokoleniowa Szkoła Fundraisingu. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [>] [>>]