Sam rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy współczesności. Jego działaniu musi towarzyszyć roztropna regulacja ze strony państwa oraz dopełniające je formy aktywności w ramach samoorganizującego się społeczeństwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Osoby powyżej 50 roku życia są uznawane za jedną z grupą defaworyzowanych na rynku pracy. Osoby te znacznie częściej niż inne grupy wiekowe narażone są na ryzyko braku pracy i nieaktywności zawodowej. Wydłużenie się okresu poszukiwania pracy zwykle powoduje trwałe wycofanie się tych osób z rynku pracy. Stąd tak wiele inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej skierowanych jest do osób po pięćdziesiątce.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Polscy seniorzy i seniorki są prawie niewidoczni w sferze publicznej, w związku z czym nierzadko trudno jest nam nawet sobie wyobrazić, na czym powinna polegać właściwa opieka nad nimi. Dobrych wzorów w tej sferze coraz częściej dostarczają spółdzielnie socjalne. Czytaj więcej>

Z dr. hab. Piotrem Błędowskim, gerontologiem i ekonomistą ze Szkoły Głównej Handlowej, o jakości usług opiekuńczych w Polsce oraz o potencjalnej roli przedsiębiorstw społecznych w ich świadczeniu – rozmawia Bartosz Oszczepalski. Czytaj więcej>

Jak stworzyć system wspierania innowacji, w którym swój udział mają obywatele, przedsiębiorcy społeczni i rząd? Oto przykład z Wielkiej Brytanii, instrukcja działania w 6 krokach – pisze Paulina Wajszczak dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Familijny Wrocław zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach osoby w wieku 18-24 oraz 50+, zamieszkałe na terenie miasta Legnica oraz powiatu legnickiego, pozostające bez zatrudnienia, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zajęcia organizowane w ramach projektu odbywają się w Legnicy. Czytaj więcej>

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na Program w 2014 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogą liczyć na dotacje do wysokości 200 tys. zł. Czytaj więcej>

7 listopada w warszawskim Barze Studio odbyło się spotkanie Innowacyjny potencjał różnorodności zorganizowane przez magazyn „CR Navigator”. W trakcie spotkanie można było m.in. wysłuchać dyskusji międzysektorowej „Różnorodność i inkluzja – więcej niż odpowiedzialność” oraz prelekcji gościa specjalnego Micheala Pynera, specjalisty w zakresie zmiany społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Czytaj więcej>

Międzynarodowa Fundacja Kobiet działająca w Łodzi od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzi kursy mające ułatwić powrót na rynek pracy osobom trwale bezrobotnym – szczególnie kobietom, często samotnie wychowującym dzieci. Czytaj więcej>

Serdecznie zapraszamy osoby powyżej 50. roku życia, które założyły działalność gospodarczą lub o tym myślą do udziału w spotkaniu poświęconym przygotowaniu narzędzia pod nazwą NAWIGATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu „ACTIV 50+ - INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ PRACOWNIKÓW”, realizowanego wspólnie przez m.st. Warszawa, Akademię Leona Koźmińskiego oraz Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Czytaj więcej>

O perspektywach i rozwoju sektora ekonomii społecznej, o bieżącej i przyszłej sytuacji spółdzielni socjalnych w Polsce, a także formach wsparcia i innowacyjnych rozwiązaniach dla społecznych przedsiębiorstw rozmawiał z Przemysławem Piechockim - prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Łukasz Skrzypecki z TVP KRAKÓW Wywiad dostępny na stronie: http://www.tvp.pl/krakow/aktywni-50/wywiady/przemyslaw-piechocki/11292210 Czytaj więcej>

Już pod koniec roku na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu seniorzy rozpoczną proces zdobywania pieniędzy na ważne działania społeczne. Ruszyła Międzypokoleniowa Szkoła Fundraisingu. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [>] [>>]