Ekonomia społeczna oparta o mechanizmy wzajemnościowe, dzięki większemu zaufaniu pomiędzy jej uczestnikami, ma istotne walory także w sferze konkurencyjnej gospodarki.
Manifest Ekonomii Społecznej

Archiwum

8 października 2015 r. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki społecznej powołał członków KKRES. Czytaj więcej>

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

Do 7 listopada można zgłaszać uwagi do regulaminu pracy Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Czytaj więcej>

Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej po kilkunastu miesiącach prac i szerokich konsultacjach został zaakceptowany 30 kwietnia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Oznacza to, że do przyjęcia KPRES przez rząd potrzeba jeszcze tylko opinii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 i przekazania na Komitet Stały Rady Ministrów. Czytaj więcej>

Nowe wyzwania i możliwości oraz współpraca to najczęściej pojawiające się słowa klucze podczas VII Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej w Szczecinie i Nowym Warpnie (19–20 września 2013). Osoby biorące udział w konferencji zwracały również uwagę na to, że w spotkaniach wzięła udział duża reprezentacja polityków (w tym dwóch ministrów) a aurze „narzekactwa” skutecznie przeciwstawiły się nowe idee i ciekawe inspiracje. Czytaj więcej>

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania uwag do najnowszej wersji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. KPRES został w lipcu jednogłośnie przyjęty przez Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w zakresie Ekonomii Społecznej i obecnie przechodzi uzgodnienia społeczne i międzyresortowe. Czytaj więcej>

Projekty ustawy o przedsiębiorczości społecznej oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej zostały omówione spotkaniu Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Zespół rekomendował skierowanie obydwu dokumentów do dalszych prac w ministerstwie pracy, uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zespół zaopiniował również pozytywnie Pakt na rzecz ekonomii społecznej przedstawiony przez SKES. Czytaj więcej>

Grupa strategiczna Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej upubliczniła najnowszą wersję Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Grupa spodziewa się, że KPRES zostanie przyjęty przez Zespół na spotkaniu 17 lipca i przekazany do uzgodnień międzyresortowych i społecznych a wreszcie pod obrady Rady Ministrów. Publikujemy najnowszą wersję KPRES wraz z listem przewodnim. Czytaj więcej>

Projektowany Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej zawiera nowy pomysł na organizację usług wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Zainspirowało to Piotra Krośniaka z UNDP do kontynuacji wątku „płacenia za rezultat”. Czytaj więcej>

Izba Przedsiębiorców Społecznych, zakres realizowanych usług uprawniających do otrzymania statusu PS oraz kwestie obligtoryjnej rady konsultacyjno-doradczej - to główne kontrowersje związane z projektem ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. 10 stycznia dyskutowali o niej autorzy projektu i jego krytycy. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [>] [>>]
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA