Warto odejść od antagonistycznej wizji wzajemnych relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Problemem nie jest w Polsce to, że którekolwiek z nich jest zbyt silne, ale raczej to, że jedne i drugie są obecnie dość słabe.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

W jakim celu i jak biznes może współpracować z podmiotami ekonomii społecznej? Jakie korzyści może z takiej współpracy wyciągnąć?
Polecamy lekturę tekstów, które ułatwią odpowiedź na powyższe pytania:
Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?
Jakie korzyści dla firm niesie współpraca z przedsiębiorstwami społecznymi?
Co już się udało i skąd czerpać inspiracje?
Lista aniołów ekonomii społecznej
Poniżej prezentujemy też listę artykułów związanych tematycznie ze współpracą biznesu i ekonomii społecznej.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Fundacja Fundusz Współpracy zaprosiła przedstawicieli polskich banków spółdzielczych na wizytę studyjną do włoskiej Kalabrii. Tutaj, w świecie zdominowanym przez ubóstwo, bezrobocie i… kalabryjską mafię, powstało jedno z najciekawszych przedsięwzięć ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

W październiku odbędzie się kolejna Gala Przedsiębiorczości Społecznej. Kandydaci z województwa łódzkiego już teraz mogą przygotowywać swoje zgłoszenia do trzech tradycyjnych kategorii konkursu. A wszyscy zainteresowani już od dziś mogą zgłaszać artystów, których widzieliby na scenie Filharmonii Łódzkiej. Czytaj więcej>

15 grudnia 2010 r. w Księgarnio-Kawiarni TARABUK w Warszawie odbyło się drugie spotkanie Koalicji Ekonomii Społecznej „Ekonomia Społeczna i wyzwania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)”. Podczas spotkania przedstawiono założenia Koalicji i korzyści płynące z działania w jej ramach. Zaprezentowano również przykłady nowatorskich przedsięwzięć społecznych, w tym powstałych przy udziale przedstawicieli sektora komercyjnego. Czytaj więcej>

Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Europejskiej w ramach Programu Wspólnotowego na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej - Progress, ogłosiła konkurs na realizację działania - VPIZOIO/014 "Projekt pilotażowy szeroka kooperacja pomiędzy publicznymi władzami, firmami i społecznymi przedsiębiorstwami w zakresie społecznego włączenia i integracji z rynkiem pracy". Czytaj więcej>

Kartki pocztowe, kalendarze, prezenty – firmy i instytucje na całym świecie uruchamiają właśnie swoje promocyjne budżety, by obdarować przed świętami swoich pracowników, kontrahentów i przyjaciół. Jeżeli to od Ciebie zależy, gdzie Twoja organizacja zamówi świąteczne gadżety – rozważ kontrakt z przedsiębiorstwem społecznym. Otrzymasz produkt taki jak inne, a dodatkowo wykażesz się odpowiedzialnością społeczną. Czytaj więcej>

Przedsiębiorstwa społeczne w ogólnym znaczeniu są podmiotami gospodarczymi, opierającymi się w swojej działalności realizację celów społecznych, przy wykorzystaniu technik i narzędzi biznesowych do osiągania tych celów. Niniejsza opinia ma ocenić zaproponowane zapisy ustawy, a jednocześnie określić pozycję przedsiębiorstwa społecznego względem innych podmiotów, które funkcjonują i na wolnym rynku i w ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

Projektowana ustawa o przedsiębiorczości społecznej wprowadza nową formę prowadzenia działalności gospodarczej - przedsiębiorstwa społecznego ukierunkowanego na określone grupy społeczne, na ogół narażone na wykluczenie społeczne i z tego powodu nie mające szans zaistnienia na otwartym rynku pracy. Stanowi ono przedsięwzięcie zarówno o charakterze gospodarczym jak i społecznym. Czytaj więcej>

Rola KRS w przyznawaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego, kwestia ograniczeń w dystrybucji zysku i wątpliwości definicyjne – to tematy, które wzbudziły największe kontrowersje podczas spotkania przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, na którym omawiano projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. Czytaj więcej>

23 czerwca spotkali się przedstawiciele biznesu i przedsiębiorcy społeczni, którzy mogą pochwalić się Znakiem [eS] albo powstały w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej, koordynowanych przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [4] [5] [6] [7] [8] [>] [>>]