Ekonomia społeczna może być istotnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Teksty Cezarego Miżejewskiego, eksperta polityki społecznej, na temat związane z ekonomią społeczną.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Półtora roku temu rozpoczął się w Polsce zupełnie nowy proces kreowania polityk rozwoju. Jednym z jego elementów jest kwestia programowania. To nie jest czarna magia, ale użyteczne narzędzie dla każdego, kto patrzy w przyszłość. Dlatego też nieprzypadkowo uznano, że przyszłość ekonomii społecznej w Polsce, wymaga zintegrowania i włączenia się w ten proces, aby nie znaleźć się na marginesie. Czytaj więcej>

Podstawowym problemem dyskusji o ekonomii społecznej jest skupienie się na kwestiach operacyjnych i szczegółach wydatkowania środków unijnych. Natomiast najważniejsza powinna być obecnie nie tyle dyskusja o sposobie mierzenia rezultatów, ale na temat - jakie rezultaty chcemy osiągnąć, angażując państwo i sektor obywatelski w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej – pisze Cezary Miżejewski w tekście dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Wiosenne ożywienie tak potrzebne nam wszystkim, pojawiło się również w ekonomii społecznej. Do tego trwa nie dwa tygodnie, ale już dłuższy czas. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć, czego potrzebuje polska ekonomia społeczna do dalszego rozwoju, w jakim stopniu może jej pomóc planowany Pakt, a na ile rozwiązań trzeba szukać zupełnie gdzie indziej - pisze Cezary Miżejewski dla portalu ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

„Pomimo trudnych warunków pojawia się szereg nowych, pozytywnych działań. I nie mam tu na myśli najbardziej znanego produktu - ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, ale wiele żmudnych działań, niewidocznych z bieżącego punktu widzenia i nie mających spektakularnego wymiaru” - pisze Cezary Miżejewski o zespole powołanym przez premiera. Czytaj więcej>

Niegdyś w 1994 roku, Jacek Kuroń opisując ówczesną scenę polityczną obrazowo wskazał na konflikt dwóch formacji: „przyjaciół ludu” i „przyjaciół rynku”. Wskazywał na miałkość rozwiązań ideowych polityków nie umiejących poradzić sobie ze sprzecznościami pomiędzy kwestiami społecznymi, a racjami rynkowymi. Kuroń napisał o przyjaciołach ludu i przyjaciołach rynku wprost: nie sposób rozstrzygnąć, która tendencja głupsza. Czytaj więcej>

Zmiana świadomości jest procesem długotrwałym i nie wystarczy do budowy sprawnego ruchu spółdzielczego. Potrzebna jest również świadoma i sprzyjająca polityka państwa oraz przede wszystkim „wiara i aktywność ludzi, którym chce się chcieć” – pisze Cezary Miżejewski w kolejnym tekście na temat problemów i szans spółdzielczości socjalnej w Polsce. Czytaj więcej>

Spółdzielnia socjalna to coś więcej niż przedsiębiorstwo. Ludzie, którzy zakładają spółdzielnię tworzą przede wszystkim nowe więzi społeczne i etos nowego obywatela - przypomina o tym w piątą rocznicę uchwalenia ustawy o spółdzielniach socjalnych Cezary Miżejewski. Czytaj więcej>

Czasami warto wracać do Dobrych praktyk ekonomii społecznej, zobaczyć co się stało z przykładami, które wskazywaliśmy, jako wzór do naśladowania dla innych. Czy dobry przykład nie zniknął? Czy się rozwija? W jakim kierunku zmierza? Nie ukrywam, że bardzo jestem ciekaw ich dzisiejszych doświadczeń – pisze Cezary Miżejewski w felietonie dla ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

Nie ulega wątpliwości, że najistotniejszą rolę w rozwoju sektora ekonomii społecznej odgrywa samorząd terytorialny. To że działa on w ramach przepisów prawa i zgodnie z możliwościami finansowymi określonymi przez reguły prawne nie ulega wątpliwości. Rodzi to oczywiście szereg kontrowersji, sporów i uwag odnośnie codziennej praktyki. Czytaj więcej>

Można śmiało powiedzieć, że ekonomia społeczna bez przyjaznego samorządu nie ma racji bytu. Mam nadzieję, że samorządowcy niebawem sami zrozumieją że bez ekonomii społecznej gmina będzie uboższa – pisze Cezary Miżejewski w „Nowej Trybunie Opolskiej”. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [>] [>>]