Aktywne formy pomocy zamiast pasywnych, współodpowiedzialność zamiast roszczeń i uzależnienia od pomocy, mobilizacja obywatelska w miejsce rozbudowy systemu biurokratycznego.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Dzięki programom rewitalizacji ekonomia społeczna może na stałe zaistnieć w miejskich politykach – pisze Joanna Erbel dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

Przyzwyczailiśmy się do traktowania Unii Europejskiej jako ambasadora i sponsora ekonomii społecznej. To dzięki środkom unijnym w Polsce pojawiło się dużo nowych, dobrych przedsiębiorstw społecznych oraz zbudowano system wsparcia. Ta sama Komisja Europejska, która deklarowała poparcie dla przedsiębiorstw społecznych, teraz negocjuje za zamkniętymi drzwiami umowę handlową z USA - pisze Maria Świetlik dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Zadaliśmy we wrześniu pytanie: czy obchodzi nas to, w jakim stopniu publiczne wydatki przyczyniają się do osiągania celów społecznych i środowiskowych? I czy to w ogóle jest sprawa dla sektora pozarządowego? Odpowiedzi przynoszą ciekawe wnioski. Czytaj więcej>

Powinniśmy zachęcać do tego jak najwięcej osób zmarginalizowanych – Marek Klimkowski polemizuje z tekstem Rolanda Zarzyckiego „Defaworyzowani, czyli kto?”. Czytaj więcej>

Aby rada, jako reprezentacja sektora, mogła poważnie dyskutować, czy wręcz negocjować rozwiązania, konieczna jest inna jej legitymizacja – o tym, co dolega Radzie Działalności Pożytku Publicznego i co należy zrobić, żeby było lepiej pisze Piotr Frączak dla ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

Projektowany Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej zawiera nowy pomysł na organizację usług wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Zainspirowało to Piotra Krośniaka z UNDP do kontynuacji wątku „płacenia za rezultat”. Czytaj więcej>

"Organizacje pozarządowe mają prawo angażować się w działania ekonomiczne i w ten sposób generować własne przychody. Prowadzona w rozsądnych rozmiarach działalność ekonomiczna fundacji i stowarzyszeń to budowanie podstaw suwerenności i trwałości instytucji" – pisze Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP, jeden z prelegentów podczas konferencji planowanej na 19 marca w Poznaniu. Już teraz publikujemy kilka z jego opinii dotyczących przedsiębiorczości społecznej. Czytaj więcej>

Czy dotowanie spółdzielni socjalnych im pomaga czy szkodzi? Czy szkolenia są potrzebne? I jak budować nową solidarność społeczną? - gorąca dyskusja czytelników portalu ekonomiaspoleczna.pl wywiązała się pod tekstami Cezarego Miżejewskiego i polemizującego z nim Piotra Frączaka na temat spółdzielczości socjalnej w piątą rocznicę uchwalenia ustawy o spółdzielniach socjalnych. Czytaj więcej>

Sejm 22 lipca przyjął po drobnych poprawkach Senatu ustawę o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz zmianie niektórych innych ustaw. Projekt będący inicjatywą Komisji Polityki Społecznej miał na celu naprawienie błędów obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku nowej ustawy o finansach publicznych. Czytaj więcej>

23 marca Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm 4 marca ustawę o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tzw. ustawę usługową). Przepisy ustawy, która weszła w życie 10 kwietnia, mogą rzutować na sytuację podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej - pisze Anna Krajewska z Instytutu Spraw Publicznych. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [>] [>>]