Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Lista wiadomości z portalu ekonomiaspoleczna.pl dotycząca konkursów grantowych i dotacji dla podmiotów ekonomii społecznej oraz infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości społecznaj.
Szczegółowe informacje na temat tego, gdzie szukać pieniędzy na działalność w zakładce Konkursy grantowe.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Od dzisiaj dostępne są formularze Generatora wniosków w Programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jedni mają czas do 23 września, inni do 7 stycznia 2016. Czytaj więcej>

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy nabór ekspertów, dokonujących oceny merytorycznej projektów, składanych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2013. Kwestionariusz osobowy należy wypełnić do 31 maja 2012. Czytaj więcej>

Departament Pożytku Publicznego opublikował listy projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. Czytaj więcej>

Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na projekty wspierające osoby pozostające bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w województwie pomorskim informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, zgodnie z Planem Działań na rok 2012, ogłosi tylko jeden konkurs na dofinansowanie tego typu projektów w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL ( http://wup.gdansk.pl). Czytaj więcej>

Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego został utworzony w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Instytucjami, które mogą składać projekty są partnerzy społeczni (organizacje reprezentujące pracowników lub pracodawców), władze publiczne oraz organizacje władz publicznych. Finansowane działania obejmują m.in. budowanie partnerstw, także z organizacjami pozarządowymi. Nabór wniosków został przedłużony do 22 kwietnia 2012 r. Czytaj więcej>

Program Małych Grantów adresowany jest do przedstawicieli dwóch sektorów z województwa dolnośląskiego – pozarządowego i biznesowego, a jego głównym celem jest zachęcenie do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Zaplanowaliśmy przyznanie 20 grantów w wysokości do 5000 zł. Na wnioski aplikacyjne czekamy do 29 lutego 2012 roku! Czytaj więcej>

Do 16 grudnia można składać wnioski na dofinansowanie projektów związanych z aktywizacją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konkurs przeznaczony jest dla projektów z komponentem ponadnarodowym. Czytaj więcej>

10 października Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił 2 konkursy na projekty innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach konkursów mogą być składane projekty zakładające nowe podejście do rozwiązania istniejących problemów społecznych. Na konkurs w ramach Priorytetu VI przewidziana jest kwota 17 000 000 zł, a na konkurs w ramach Priorytetu VII – 10 850 000 zł. Czytaj więcej>

W dniu 14 października 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbędą się spotkania dotyczące konsultacji społecznych założeń do Planów Działania na rok 2012 dla Priorytetu I oraz Priorytetu II PO KL wdrażanych w ramach komponentu centralnego. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]