Organizacje pozarządowe mają prawo angażować się w działania ekonomiczne i generować własne przychody, by uniknąć pogłębiającego się uzależnienia od środków publicznych oraz filantropii.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Organizacje na rzecz dzieci i młodzieży w znakomitej większości utrzymują się z dotacji. Nieliczne podmioty jako receptę na sprawne funkcjonowanie wybrały prowadzenie działalności gospodarczej, zapewniającej finansowanie realizacji celów statutowych. O takich przykładach dla rynekpracy.org pisze Angelina Kussy. Czytaj więcej>

Przez lata współpraca organizacji społecznych z biznesem sprowadzana była głównie do relacji darczyńca – beneficjent. W ten sposób ukształtowało się stereotypowe postrzeganie relacji pomiędzy trzecim sektorem a biznesem. Jak wynika z raportu na temat współpracy przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych z organizacjami pozarządowymi, relacje między nimi zaczynają się zmieniać - pisze Krzysztof Wittels dla Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Różne formy prawne, różne cele społeczne, różny asortyment i to samo duże zaangażowanie – oferta podmiotów ekonomii społecznej na Lubelszczyźnie jest naprawdę szeroka. W związku ze zbliżającymi się Ogólnopolskimi Spotkaniami Ekonomii Społecznej, które w tym roku odbędą się właśnie w Lublinie, Justyna Choroś robi mały przegląd przedsiębiorczości społecznej w regionie. Czytaj więcej>

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew" w ramach realizowanego projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości" zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. "Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej – ekonomia społeczna w praktyce", które odbędzie się 18 kwietnia 2011 roku o godz. 13 w Ośrodku Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach Trzecich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Czytaj więcej>

Bałtowski Park Jurajski to jeden z najbardziej sugestywnych polskich przykładów dobrych praktyk w zakresie inicjatyw lokalnych, partnerstwa i przedsiębiorczości społecznej. Polecamy kolejny zeszyt Atlasu Dobrych Praktyk ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

Prezentujemy Państwu kolejne wydanie Atlasu Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej, wzbogacone i uaktualnione (wszystkie zawarte w nim informacje zostały zebrane i zweryfikowane jesienią 2010 roku). Czytaj więcej>

Działalność Fundacji Kreatywnej Edukacji (FKE) z Bydgoszczy, założonej z inicjatywy Jolanty Gawryłkiewicz, pokazuje jak własne doświadczenia związane z macierzyństwem można połączyć z działalnością w sektorze ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

Powrót do małego miasteczka lub wsi po studiach nie dla wszystkich musi stać się najgorszym z możliwych scenariuszy, czego interesującym dowodem są działania założycieli płużnickiego stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnej e-Misja z Płużnicy. CTI umożliwia mieszkańcom wsi korzystanie z Internetu i uczy ich jak posługiwać się narzędziami komputerowymi. Czytaj więcej>

Niepełnosprawność nie zawsze musi oznaczać jednoznaczne wycofanie się z życia zawodowego i społecznego, czego najlepszym dowodem są Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), zatrudniające osoby niepełnosprawne oraz wymagające rehabilitacji zawodowej. Jednym z najprężniej działających Zakładów Aktywności Zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim jest zakład utworzony w 2005 r. przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Misja, determinacja w podejmowaniu działań i niezłomna energia dyrektora zakładu, Stanisława Kuczynieckiego, od samego początku miała znamienny wpływ na dzisiejszy kształt organizacji. Równie ważne okazało się spełnienie obietnicy powierzonej prezydentowi Bydgoszczy, iż uda się otworzyć ZAZ. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [>] [>>]