Ekonomia społeczna zawiera elementy ważne dla wielu tradycji: lewicowych, prawicowych, konserwatywnych, liberalnych, socjaldemokratycznych, republikańskich, komunitariańskich, katolickiej nauki społecznej...
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Zestaw informacji na temat przedsiębiorczości społecznej z terenu województwa wielkopolskiego.
Zobacz więcej na temat infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Poszukiwanie pieniędzy na działania to codzienność dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej. Jak robić to skutecznie? Centrum PISOP zaprasza do udziału w szkoleniu pn. „Fundraising - zdobywanie środków na działania”, które odbędzie się 14 września w Lesznie (Pl. J. Metziga 26/6), w godz. 9:00-16:00. Czytaj więcej>

Już 18 czerwca podczas Pikniku Szybowcowego odbędą się Targi Ekonomii Społecznej – Jarmark Pomysłów. Podczas Targów będą się prezentować i oferować swoje produkty i usługi podmioty ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego. Czytaj więcej>

Pieniądze na utworzenie miejsca pracy, bezzwrotne wsparcie na inwestycje, pomoc specjalistów ds. przedsiębiorczości społecznej – zainteresowani? Centrum PISOP w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli spółdzielni socjalnych do udziału w cyklu szkoleniowo-doradczym pn. Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Czytaj więcej>

Prezentacja oferty Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, badanie potrzeb, prezentacja narzędzia do mierzenia efektów działań – to wybrane zagadnienia, jakie będą poruszane podczas spotkania dla pomiotów reintegracyjnych z subregionu leszczyńskiego, które odbędzie się 4 marca w Kłodzie. Czytaj więcej>

Warto działać i warto pokazywać swoje działania! Zgodnie przyznały organizacje społeczne prezentujące swoją działalność podczas tegorocznych Targów Ekonomii Społecznej, zorganizowanych przez Centrum PISOP 20 czerwca na Rynku w Lesznie. Czytaj więcej>

Kiedy 20 czerwca o godzinie 10:00 na leszczyńskim Rynku zapieje Kogut, będzie to oznaczało, że Targi Ekonomii Społecznej w Lesznie właśnie się rozpoczęły. Dla wszystkich przybyłych przygotowano wiele atrakcji. Czytaj więcej>

Osoby niepełnosprawne spotykają się na co dzień z różnego rodzaju trudnościami i ograniczeniami. Od stopnia i rodzaju niepełnosprawności zależy ich samodzielność i zaradność życiowa. Istotne jest, aby osoby niepełnosprawne otrzymały pomoc w poradzeniu sobie ze swoim trudnościami. Musi to być jednak wsparcie adekwatne do danego problemu, przemyślane i skutkujące tym, aby osoba niepełnosprawna stawała się niezależna. Czytaj więcej>

Już 20 czerwca 2015 r. na leszczyńskim Rynku odbędą się Targi Ekonomii Społecznej „Jarmark Pomysłów”. Podczas Targów, na specjalnie przygotowanych stoiska, swoją działalność zaprezentują organizacje społeczne. Na scenie rozegrany zostanie Turniej Liderów o statuetkę Złotego Koguta. W strefie animacji natomiast organizowane będą warsztaty dla najmłodszych i tych nieco starszych. Czytaj więcej>

Specjaliści z terenu powiatu gostyńskiego odbyli ważne szkolenie dotyczące wykorzystywania ekonomii społecznej jako narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców. Szkolenie było też kolejnym elementem wzmacniającym w powiecie gostyńskim istniejącą sieć współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

Czy jest jakiś konkretny moment, który sprzyja organizacjom pozarządowym, aby przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne? Jeśli myślicie Państwo, że czas coś zmienić i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej najlepiej podjąć kroki już dziś. 15 maja w Poznaniu odbędzie się spotkanie z prawnikiem. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]