Środowisko biznesu nie ma powodu, aby traktować ekonomię społeczną, jako źródło zagrożeń, przeciwnie – może być ona uzupełnieniem jego własnych działań i partnerem dla wspólnych przedsięwzięć.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Zestaw informacji na temat przedsiębiorczości społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego.
Zobacz więcej na temat infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ogłasza konkurs „Lider Ekonomii Społecznej, którego celem jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne. Czytaj więcej>

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Podczas Targów zostanie zapewniona możliwość zaprezentowania działalności zgłoszonych podmiotów ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego - administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych. Udział jest bezpłatny. Czytaj więcej>

Podczas Świętokrzyskich Targów Ekonomii Społecznej wyróżniono i nagrodzono liderów ekonomii społecznej w trzech kategoriach: samorząd prospołeczny, biznes prospołeczny i przedsiębiorstwo społeczne. Dodatkowo, cztery podmioty ekonomii społecznej zostały wyróżnione znakiem Zakup prospołeczny. Czytaj więcej>

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza przedstawicieli organizacji/instytucji na spotkanie partnerskie dotyczące konstruowania planu działań z udziałem nowo utworzonego partnerstwa. Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia 2015 r., w godzinach 09.00-13.00, w Lokalnym Centrum Ekonomii Społecznej w Busku-Zdroju. Czytaj więcej>

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – TISE SA umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej z woj. małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Opatowie zaprasza do udziału w Targach Ekonomii Społecznej. Targi odbędą się 6 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu przy ul. Koseły 3A, w godzinach 10.00 – 14.00. Do udziału w targach serdecznie zapraszamy wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej, które chcą zaprezentować swoją działalność, wyroby lub usługi. Udział w Tragach jest bezpłatny. Czytaj więcej>

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza przedstawicieli organizacji/instytucji na spotkanie partnerskie dotyczące zakładania spółdzielni socjalnych. Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2014 r., w godzinach 10.00-14.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach. Czytaj więcej>

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza przedstawicieli organizacji/instytucji na spotkanie partnerskie dotyczące zakładania spółdzielni socjalnych. Spotkanie odbędzie się 14 października 2014 r., w godzinach 10.00-14.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach. Czytaj więcej>

Grupie bezrobotnych z Kielc udało się założyć lokal z przysmakami i alkoholem. Nie jest to jednak typowy kielecki bar. „Zatyłki szynk” powstał w ramach nowo utworzonej spółdzielni socjalnej, a jego nazwa nawiązuje do zapomnianej historii Kielc - pisze Bartosz Oszczepalski dla Ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]