Podmioty ekonomii społecznej mogą z pożytkiem używać modeli biznesowych i same być źródłem inspiracji dla tradycyjnych firm.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Zestaw informacji na temat przedsiębiorczości społecznej z terenu województwa mazowieckiego.
Zobacz więcej na temat infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w województwie mazowieckim

ARTYKUŁY Z KATEGORII

300 pożyczek na ponad 25 mln zł trafiło do spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych. To środki na rozwój ich działalności. Dodatkowe 5,5 mln zł zostanie przekazane co najmniej 50 organizacjom. Czytaj więcej>

O tym, jakie są najważniejsze problemy i bariery dotyczące społecznej i środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw będziemy rozmawiać podczas debaty „Wpływ biznesu na funkcjonowanie społeczności lokalnej Warszawy”. Spotkanie odbędzie się już 14 maja w Warsztacie Warszawskim przy pl. Konstytucji 4. Czytaj więcej>

18 maja w MPiPS odbędzie się spotkanie warsztatowe dotyczące założeń RPES. To kolejne działania przewidziane Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Czytaj więcej>

Narodowy Bank Polski prowadzi do 1 czerwca 2015 nabór listów intencyjnych dotyczących projektów edukacyjnych z zakresu edukacji ekonomicznej i finansowej, których realizacja przypadnie na rok 2016. Czytaj więcej>

„Socjologia kooperacji. Społeczne aspekty funkcjonowania nowych form spółdzielczości w Polsce” to tytuł kolejnego sympozjum naukowego w ramach cyklu Laboratorium Kooperacji „Filozofia kooperatyzmu. Od idei do praktyki”. Sympozjum odbędzie się o godz. 16.30 7 maja w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych w Warszawie (ul. Nowy Świat 67, sala 1 im. A. Podgóreckiego). Czytaj więcej>

W ostatnich dniach kwietnia Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno–Ekonomicznych TISE SA kolejne umowy powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych. Czytaj więcej>

Spółdzielnie socjalne to podmioty, które z założenia mają łączyć działalność na rzecz zysku z działalnością społeczną – aktywizacją zawodową grup wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem. Czy w Warszawie ta forma społecznego biznesu się sprawdza? Czytaj więcej>

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na bezpłatny warsztat "Wypracowanie założeń Resortowego Programu Ekonomii Społecznej", który odbędzie się 18 maja br., w godz. 10:00 – 16:00, w sali B w budynku głównym MPiPS przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie. Czytaj więcej>

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu podnoszącym jakość usług i zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi, w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w subregionie siedleckim. Szkolenie z podstaw rachunkowości w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej odbędzie się w dniach 25-26 maja 2015 w Pałacu Żaków w Siennicy. Czytaj więcej>

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu podnoszącym jakość usług i zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi, w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" w subregionie siedleckim. Szkolenie z pisania projektów odbędzie się w dniach 26-27 maja 2015 w Chotyni (Dwór Chotynia). Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]