Sam rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy współczesności. Jego działaniu musi towarzyszyć roztropna regulacja ze strony państwa oraz dopełniające je formy aktywności w ramach samoorganizującego się społeczeństwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Zestaw informacji na temat przedsiębiorczości społecznej z terenu województwa małopolskiego.
Zobacz więcej na temat infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w województwie małopolskim.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących i przygotowujących się do pracy w zakresie księgowości w podmiotach ekonomii społecznej (w szczególności dotyczy to fundacji, stowarzyszeń, spółek z.o.o., s.a. oraz spółdzielni socjalnych), ale również do członków organów zarządzających jako odpowiedzialnych za rachunkowość i opodatkowanie podmiotów ekonomii społecznej. Zajęcia rozpoczną się 18 marca 2016 w Krakowie. Udział płatny. Czytaj więcej>

19 stycznia 2016, Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, Kraków, ul. Malborska 65. Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości podmiotów ekonomii społecznej (PES), za które, uznaje się również fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne oraz biur rachunkowych prowadzących dla takich firm rozliczenia. Udział płatny. Czytaj więcej>

21 stycznia 2016 roku, Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65, Kraków. Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości podmiotów ekonomii społecznej (PES), za które uznaje się również fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne oraz biur rachunkowych prowadzących dla takich firm rozliczenia. Udział płatny. Czytaj więcej>

22 stycznia 2016, Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65, Kraków. Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości, organizacji pozarządowych, za które uznaje się m.in. fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne oraz biur rachunkowych prowadzących dla takich firm rozliczenia. Udział płatny. Czytaj więcej>

Celem szkolenia jest przygotowanie członków rad nadzorczych do pełnionych przez nich funkcji szczególnie w zakresie stosowania przepisów prawa obowiązujących przedsiębiorstwa spółdzielcze, oceny sytuacji ekonomicznej spółdzielni. Zajęcia odbędą się 2 grudnia 20-15 w Krakowie. Udział w nich jest płatny. Czytaj więcej>

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na obowiązki związane z zasadami prawidłowego zorganizowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji rocznej wynikające z art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości. Zapoznanie z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w spółdzielni, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Zajęcia odbędą się 8 grudnia 2015 w Krakowie. Udział płatny. Czytaj więcej>

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu ARES - Etap II świadczy usługi prawne dla podmiotów ekonomii społecznej z Małopolski. Czytaj więcej>

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości oraz biur rachunkowych prowadzących księgowość fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych oraz osób zainteresowanych tą tematyką. Zajęcia odbędą się 16 listopada 2015 w Krakowie. Udział w nich jest płatny. Czytaj więcej>

Fundacja InnCrea zaprasza panie zainteresowane tematyką zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych na spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej, które odbędzie się w czwartek, 2 lipca 2015, w godzinach 9:30 – 12:00, w centrum Krakowa. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Czytaj więcej>

Spółdzielnie: PRIMA z Pcima, Tarnowska Odzież; RÓWNOŚĆ, Okno na świat oraz Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa JONIEC i przedstwiciele gminy Klucze stały wczoraj na podium konkursu wyłaniajacego najlepsze podmioty działające i wspierające sektor w województwie małopolskim. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]