Partnerstwo stanowi fundament nowoczesnej filozofii dobrego rządzenia.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Zestaw informacji na temat przedsiębiorczości społecznej z terenu województwa lubelskiego.
Zobacz więcej na temat infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w województwie lubelskim

ARTYKUŁY Z KATEGORII

DGA S.A. zaprasza do składania pomysłów do projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych, czyli osób wymagających stałej opieki ze względu na swój stan zdrowia, osób starszych i ich opiekunów). Grantobiorcą może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych. Termin naboru: do 30 listopada 2017 r. Czytaj więcej>

Zapraszamy do zapoznania się z projektem “Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie - SES EU” koordynowanym przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” we współpracy z instytucjami z pięciu krajów UE oraz do wzięcia udziału w Konferencji pt. "Przedsiębiorczość Społeczna w Polsce i w Europie - jak wspierać rozwój podmiotów ekonomii społecznej" w dniu 6 czerwca 2017 r. w Hotelu Mercure (Al. Racławickie 12, Lublin). Czytaj więcej>

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" serdecznie zaprasza na studia podyplomowe "Doradca Biznesowy Podmiotów Ekonomii Społecznej" Czytaj więcej>

W dniach od 30 maja do 17 czerwca 2016 r. można składać wnioski w konkursie nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/16 w ramach II Osi priorytetowej "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER" - Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia). Czytaj więcej>

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do udziału w Konwencie NGO, realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konwent odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2015 r. Czytaj więcej>

Fundacja OIC Poland zaprasza na studia podyplomowe "Doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej", które rozpoczną się w październiku 2015 w Lublinie. Czytaj więcej>

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs na inkubację innowacji społecznych. Wnioski przyjmowane będą od 1 do 10 września 2015 r. Czytaj więcej>

300 pożyczek na ponad 25 mln zł trafiło do spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych. To środki na rozwój ich działalności. Dodatkowe 5,5 mln zł zostanie przekazane co najmniej 50 organizacjom. Czytaj więcej>

Narodowy Bank Polski prowadzi do 1 czerwca 2015 nabór listów intencyjnych dotyczących projektów edukacyjnych z zakresu edukacji ekonomicznej i finansowej, których realizacja przypadnie na rok 2016. Czytaj więcej>

Czy da się robić biznes prowadząc organizację pozarządową? Jedni mówią tak, inni mówią nie. Czy sektor ekonomii społecznej może wygenerować miejsca pracy, by zmniejszyć bezrobocie w regionie? Już wkrótce zostanie podjęta próba odpowiedzi na te pytania. Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” zaprasza na konferencję pod nazwą „Tu jest praca”, która odbędzie się 19 maja 2015 roku w Hotelu Focus w Lublinie. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]