Sam rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy współczesności. Jego działaniu musi towarzyszyć roztropna regulacja ze strony państwa oraz dopełniające je formy aktywności w ramach samoorganizującego się społeczeństwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Grupa prawna w Zespole ds. systemowych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej przygotowała projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym, który ma pomóc w rozwoju tego sektora w Polsce. Portal ekonomiaspoleczna.pl prezentuje dyskusję, jaka toczy się wokół projektu.

Przeczytaj projekt ustawy

DYSKUSJA O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH | PAKT NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ | POLECAMY | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | STREFA PRAKTYKÓW ES | STREFA SAMORZĄDÓW | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Trzeba zacząć od debat z 2004 roku. Na forum Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej w Krakowie pojawiły się pierwsze próby definiowania ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego oraz związanych z tym kwestii prawnych i finansowych, w tym pomocy publicznej. To był czas tworzenia pierwszych regulacji: w obszarze działalności pożytku publicznego, zatrudnienia socjalnego czy spółdzielni socjalnych. To już ponad 13 lat... Czytaj więcej>

POLECAMY | PORADNIK | PRAWO | PROWADZENIE ORGANIZACJI | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

10 czerwca 2015 roku klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej reprezentowany przez Joannę Bobowską złożył w Sejmie projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej. Projekt jest niemal tożsamy z propozycją, która od niemal dwóch lat była gotowa po pracach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

EKONOMIA SPOŁECZNA W STRATEGIACH | NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA | POLECAMY | PORADNIK | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | REINTEGRACJA | STREFA PRAKTYKÓW ES | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | WOLONTARIAT

Prezentujemy półroczne podsumowanie polskich i europejskich zmian systemowych w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Monitoring tradycyjnie przygotował dla nas Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. Czytaj więcej>

POLECAMY | PORADNIK | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | STREFA PRAKTYKÓW ES | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ - KONSULTACJE | ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

Izba Przedsiębiorców Społecznych, zakres realizowanych usług uprawniających do otrzymania statusu PS oraz kwestie obligtoryjnej rady konsultacyjno-doradczej - to główne kontrowersje związane z projektem ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. 10 stycznia dyskutowali o niej autorzy projektu i jego krytycy. Czytaj więcej>

POLECAMY | PORADNIK | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | STREFA PRAKTYKÓW ES | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ - KONSULTACJE | ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

Trwające już kilka lat prace nad ustawą o przedsiębiorstwie społecznym nabrały tempa. 8 października Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej rekomendował ministrowi podjęcie działań ustawodawczych związanych z przygotowanym niedawno nowym projektem ustawy. Przedstawiamy sam projekt, jak i jego omówienie. Czytaj więcej>

POLECAMY | PORADNIK | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Piotr Frączak zaproponował ostatnio na portalu Ekonomiaspoleczna.pl, by zamiast tworzyć ustawę o przedsiębiorczości społecznej, regulacje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych wpisać do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (UDPP). Z propozycją tą polemizuje Filip Pazderski z ISP. Czytaj więcej>

PIOTR FRĄCZAK | POLECAMY | PORADNIK | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

A może zamiast tworzyć nową ustawę o przedsiębiorczości społecznej wpisać przedsiębiorstwo społeczne do ustawy o działalności pożytku publicznego? Piotr Frączak na łamach portalu Ekonomiaspoleczna.pl wraca do kwestii ustawowego usankcjonowania przedsiębiorstwa społecznego. Zapraszamy do dyskusji na temat tej propozycji. Czytaj więcej>

POLECAMY | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | STREFA PRAKTYKÓW ES | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

Z konsultacjami społecznymi jest jak z wyborami powszechnymi. Jeśli nie idziesz na wybory, pokazujesz, że nie interesuje cię, co się dzieje wokół ciebie. Weź udział w konsultacjach, choćbyś miał powiedzieć, że nie podobają ci się w ogóle propozycje zawarte w naszym projekcie – mówi Anna Sienicka z grupy prawnej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, zachęcając do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na temat ustawy o przedsiębiorczości społecznej. Czytaj więcej>

POLECAMY | PORADNIK | PRAWO | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

EKONOMIA SPOŁECZNA W STRATEGIACH | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

8 października zbierze się, po raz pierwszy w nowym składzie, Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Posiedzenie zwołał nowy przewodniczący zespołu, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Czytaj więcej>

EKONOMIA SPOŁECZNA W STRATEGIACH | POLECAMY | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie, które zmienia zasady funkcjonowania Zespołu do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej i poszerza jego skład. Organizacje i instytucje, których delegaci mają wchodzić w skład zespołu, do 28 września mają przedstawić swoich kandydatów. Czytaj więcej>

POLECAMY | PRAWO | STREFA PRAKTYKÓW ES | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

Instytut Spraw Publicznych zaprasza na seminarium pt. "Ocena projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym w świetle wyników konsultacji społecznych", które odbędzie się 7 czerwca 2011 r. w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych przy ulicy Szpitalnej 5/22 w godz. 10.30 - 13.30. Czytaj więcej>

EKONOMIA SPOŁECZNA W STRATEGIACH | POLECAMY | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | STREFA PRAKTYKÓW ES | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

Niedługo na nowo ma się ukonstytuować istniejący przy premierze od 2008 roku Zespół ds. zmian systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Zachęcamy do udziału w konsultacjach zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, które wprowadza zmiany w sposobie funkcjonowania zespołu, zakresie jego zadań oraz w jego składzie. Konsultacje trwają do 8 lipca 2012 roku. Czytaj więcej>

PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ - KONSULTACJE | ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

Grupa prawna powołana w ramach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w ramach ekonomii społecznej skupiła się na opracowaniu projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i przedsiębiorczości społecznej. Wyniki prac grupy zostały zaprezentowane 20 lipca 2011 r. podczas spotkania Zespołu. Zespół jednogłośnie przyjął wniosek o skierowaniu rezultatów grupy do dalszych prac w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj więcej>

EKONOMIA SPOŁECZNA W STRATEGIACH | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

Dlaczego Pakt na rzecz ekonomii społecznej nie został przyjęty, jakie jest miejsce ekonomii społecznej w strategiach rozwoju kraju i jakie produkty przygotował Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej - to główne tematy spotkania Zespołu, które odbyło się 20 lipca 2011 r. Czytaj więcej>

INNOWACYJNOŚĆ | OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ | PARTNERSTWA | POLECAMY | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | V OSES

Na ile administracja społeczna i otoczenie prawne mogą przyczyniać się do rozwoju ekonomii społecznej? A jakie jest miejsce przedsiębiorczości społecznej w stawieniu czoła wyzwaniom, jakie stoją przed współczesnym zglobalizowanym społeczeństwem? – takie były główne wątki pojawiające się na początku V Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej. Czytaj więcej>

DYSKUSJA O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH | FINANSOWANIE | INNOWACYJNOŚĆ | LUBELSKIE | OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ | PARTNERSTWA | POLECAMY | STREFA PRAKTYKÓW ES | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | V OSES

Konferencje mają taką specyfikę, że spotykają się ludzi i rozmawiają. Ale chcielibyśmy uniknąć dyskusji zbyt oderwanych od praktyki - o tym, jak ta praktyka będzie wyglądać na V Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej opowiada Piotr Krośniak, koordynator projektu Ekonomia Społeczna w UNDP i osoba odpowiedzialna za rozwój projektów UNDP w Polsce. Czytaj więcej>

PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | WARSZAWA

Mimo ogólnej akceptacji projektu (jak wynika z raportu z konsultacji) wiele osób i organizacji zgłasza dość podstawowe uwagi do samej idei ustawy. 20 czerwca będzie można jeszcze raz to przedyskutować przed ostatecznym zamknięciem konsultacji. Czytaj więcej>

POLECAMY | PORADNIK | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | STREFA PRAKTYKÓW ES | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | WYDARZENIA

W Instytucie Spraw Publicznych odbyło się we wtorek seminarium poświęcone projektowi ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i przedsiębiorczości społecznej. Spotkanie było głównie okazją do podsumowania konsultacji społecznych, które odbyły się wokół projektu ustawy. Czytaj więcej>

ANALIZY | POLECAMY | PRAWO | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zdefiniowanie czym jest przedsiębiorstwo społeczne, skatalogowanie możliwych form wsparcia ze strony państwa dla takiego podmiotu oraz utworzenie Izby Przedsiębiorców Społecznych sprawującej kontrolę nad rzetelnością działań podmiotów ekonomii społecznej – to tylko niektóre elementy ustawy o przedsiębiorczości społecznej, której projekt za chwilę wejdzie w fazę konsultacji społecznych. Czytaj więcej>

POLECAMY | PORADNIK | PRAWO | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | STREFA BIZNESU | STREFA PRAKTYKÓW ES | STREFA SAMORZĄDÓW | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym, przygotowywanego przez Grupę prawną Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

POLECAMY | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Pod koniec listopada brytyjska Izba Gmin przyjęła w drugim czytaniu ustawę o usługach publicznych (nazywaną również ustawą o Przedsiębiorstwie Społecznym i Wartościach Społecznych). Na mocy ustawy, przy każdym zamówieniu publicznym należy brać pod uwagę społeczne korzyści dla lokalnej wspólnoty płynące z wyboru danego kontrahenta. Czytaj więcej>

ANALIZY | POLECAMY | PRAWO | STREFA BIZNESU | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Przedsiębiorstwa społeczne w ogólnym znaczeniu są podmiotami gospodarczymi, opierającymi się w swojej działalności realizację celów społecznych, przy wykorzystaniu technik i narzędzi biznesowych do osiągania tych celów. Niniejsza opinia ma ocenić zaproponowane zapisy ustawy, a jednocześnie określić pozycję przedsiębiorstwa społecznego względem innych podmiotów, które funkcjonują i na wolnym rynku i w ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

ANALIZY | POLECAMY | PRAWO | STREFA BIZNESU | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Projektowana ustawa o przedsiębiorczości społecznej wprowadza nową formę prowadzenia działalności gospodarczej - przedsiębiorstwa społecznego ukierunkowanego na określone grupy społeczne, na ogół narażone na wykluczenie społeczne i z tego powodu nie mające szans zaistnienia na otwartym rynku pracy. Stanowi ono przedsięwzięcie zarówno o charakterze gospodarczym jak i społecznym. Czytaj więcej>

POLECAMY | PRAWO | STREFA BIZNESU | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Rola KRS w przyznawaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego, kwestia ograniczeń w dystrybucji zysku i wątpliwości definicyjne – to tematy, które wzbudziły największe kontrowersje podczas spotkania przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, na którym omawiano projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. Czytaj więcej>

ANALIZY | PRAWO | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Od 2009 roku w powołanym przez Premiera RP Zespole do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej toczą się prace nad projektem ustawy, która będzie regulować sferę do tej pory pozostającą całkowicie poza obszarem regulacji prawnych: status i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych. 25 czerwca 2010 r. Instytut Spraw Publicznych zorganizował seminarium, w czasie którego zaprezentowana została wstępna wersja projektu, zredagowana przez prof. Huberta Izdebskiego. Zaproszeni goście mieli okazję zgłosić pierwsze uwagi do rozwiązań zaproponowanych w projekcie. Czytaj więcej>

PRAWO | PRAWO | PRZEGLĄD PRASY | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Portale Onet.pl, Gazeta.pl i Puls Biznesu w ślad za Polską Agencją Prasową informują o seminarium na temat projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej. Debata odbyła się 3 listopada w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych. Czytaj więcej>

EKONOMIA SPOŁECZNA W STRATEGIACH | OŚRODKI WSPARCIA ES | PAKT NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ | POLECAMY | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

Projekty ustawy o przedsiębiorczości społecznej oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej zostały omówione spotkaniu Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Zespół rekomendował skierowanie obydwu dokumentów do dalszych prac w ministerstwie pracy, uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zespół zaopiniował również pozytywnie Pakt na rzecz ekonomii społecznej przedstawiony przez SKES. Czytaj więcej>

PAKT NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ | POLECAMY | POLITYKA SPOŁECZNA | PORADNIK | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | STREFA PRAKTYKÓW ES | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ | ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

Co dzieje się z projektem ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym oraz skąd wzięły się poszczególne propozycje zapisów – tłumaczą Anna Sienicka, była przewodnicząca grupy prawnej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej oraz Cezary Miżejewski i Tomasz Schimanek – członkowie grupy. Czytaj więcej>

PIOTR FRĄCZAK | POLECAMY | PRAWO | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

W poprzednich rozważaniach o projekcie ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym wskazywałem wątpliwości, które wzbudziły we mnie jej zapisy. Dziś chciałbym pokazać, jakich możliwości dla działań społecznych dopatrzyłem się w konkretnych paragrafach. Czytaj więcej>

PIOTR FRĄCZAK | POLECAMY | PRAWO | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Mamy projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym. Teraz będziemy ją konsultować. Chciałbym włączyć się do tej dyskusji wyrażając swoje uwagi. Jestem w tej dobrej sytuacji, że nie będąc przywiązany do zapisów, jestem raczej przeciwnikiem niż zwolennikiem nowych ustaw. Jednak wiem też, że coś w kwestii unormowania tego, czym sobie wszyscy gębę wycierają (przepraszam za wyrażenie) zrobić trzeba. Najpierw skupmy się na wątpliwościach. Czytaj więcej>