Ekonomia społeczna w swym głównym nurcie nie działa przeciwko rynkowi, ale stara się go wykorzystywać jako ważny instrument realizacji celów społecznych.
Manifest Ekonomii Społecznej

LICZBA ZNALEZIONYCH: 69

POLECAMY | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | STREFA PRAKTYKÓW ES

aktualizacja: 27.07.2017

PIECHOCKI: Zarzut, jakoby spółdzielnie socjalne miały być konkurencją dla organizacji pozarządowych, jest absurdalny. Może wynikać tylko z nieznajomości specyfiki funkcjonowania zarówno spółdzielni socjalnych, jak i samych NGO. Czytaj więcej>

POLECAMY | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | STREFA PRAKTYKÓW ES | STREFA SAMORZĄDÓW

aktualizacja: 19.07.2017

DEJA: Gdy rozpoczęły się prace nad założeniami do kolejnej propozycji ustawy ważnej dla sektora ekonomii społecznej, słychać głosy sprzeciwu. Mam poczucie, że niektóre z nich bazują na obiegowo zasłyszanych opiniach, a nie dokumentach źródłowych i analizie tematu. Czytaj więcej>

POLECAMY | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | STREFA PRAKTYKÓW ES | STREFA SAMORZĄDÓW

aktualizacja: 11.07.2017

MIŻEJEWSKI: Nie ma tu żadnej konkurencji w działaniach społecznych organizacji i spółdzielni. Nie ma sensu wprowadzać niesłużącej nikomu rywalizacji o wyższość jednych nad drugimi. I spółdzielnie, i organizacje są nam tak samo potrzebne. Czytaj więcej>

DYSKUSJA O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH | PAKT NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ | POLECAMY | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | STREFA PRAKTYKÓW ES | STREFA SAMORZĄDÓW | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

aktualizacja: 22.06.2017

Trzeba zacząć od debat z 2004 roku. Na forum Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej w Krakowie pojawiły się pierwsze próby definiowania ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego oraz związanych z tym kwestii prawnych i finansowych, w tym pomocy publicznej. To był czas tworzenia pierwszych regulacji: w obszarze działalności pożytku publicznego, zatrudnienia socjalnego czy spółdzielni socjalnych. To już ponad 13 lat... Czytaj więcej>

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ | POLECAMY | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | WYDARZENIA

aktualizacja: 04.10.2016

Zgodnie z wieloletnią tradycją, odbędą się w Warszawie Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Konferencja, pod hasłem „Ekonomia Społeczna to nasza sprawa”, odbędzie się 15 listopada 2016 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego. Czytaj więcej>

INNOWACYJNOŚĆ | POLECAMY | POLITYKA SPOŁECZNA | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | ZARZĄDZANIE

aktualizacja: 03.06.2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym naborze partnerów do projektu. Termin składania ofert mija 23 czerwca 2016 roku. Czytaj więcej>

POLECAMY | REPORTAŻE

aktualizacja: 27.12.2015

Niemal przez całą historię państwowości polskiej, byliśmy krajem wieloetnicznym. Po II wojnie światowej, katastrofie Holokaustu, przesunięciu granic i powojennym przesiedleniom, Polska stała się niemal homogeniczna pod względem narodowym. Na skutek wojen i prześladowań ludzi, z dala od naszych granic, krajobraz etniczny Polski może się zmienić. Czytaj więcej>

UNIA EUROPEJSKA

aktualizacja: 15.12.2015

W tej perspektywie finansowej Komisja Europejska przekazała na działania związane z ekonomią społeczną (es) w Polsce ponad 1 mld zł, czyli prawie dwa razy więcej niż w poprzednim okresie programowania. I to pomimo że źle oceniła wykorzystanie środków unijnych na es w latach 2007-2013. Pieniądze dostaliśmy dzięki temu, że rząd przyjął Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). Tymczasem regiony, na których głównie obecnie spoczywa odpowiedzialność za dystrybucję środków unijnych i zrealizowanie wskaźników (także tych z KPRES), zdają się nie zawsze to rozumieć. Czytaj więcej>

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ | PARTNERSTWA | POLECAMY | POLITYKA SPOŁECZNA | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA

aktualizacja: 17.11.2015

Wszystko trzeba robić w partnerstwie, które stanowi klamrę dla naszych działań do 2020 rok - mówił Krzysztof Więckiewicz dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, gospodarz sesji zamykającej OSES 2015. Czytaj więcej>

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ | PATRONATY | POLECAMY | POLITYKA SPOŁECZNA | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA

aktualizacja: 16.11.2015

Na IX Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej MPiPS zaprasza na sesję poświęconą przedsiębiorczości społecznej w dokumentach strategicznych. Zapraszamy do lektury tekstu wprowadzającego do rozmowy autorstwa Marty Bernacik. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]