Aktywne formy pomocy zamiast pasywnych, współodpowiedzialność zamiast roszczeń i uzależnienia od pomocy, mobilizacja obywatelska w miejsce rozbudowy systemu biurokratycznego.
Manifest Ekonomii Społecznej

LICZBA ZNALEZIONYCH: 72

aktualizacja: 11.07.2018

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu w ramach konsultacji publicznych projektu aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 17 lipca 2018 r. w godzinach 11.00 – 14.00 w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj więcej>

aktualizacja: 05.07.2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu w ramach konsultacji publicznych projektu aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 17 lipca 2018 r., w godzinach 11.00 – 14.00, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (ul. Żurawia 4a, sala nr 200 A). Czytaj więcej>

aktualizacja: 03.07.2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem tj. Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES). Uwagi można zgłaszać do 23 lipca 2018. Czytaj więcej>

POLECAMY | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | STREFA PRAKTYKÓW ES

aktualizacja: 27.07.2017

PIECHOCKI: Zarzut, jakoby spółdzielnie socjalne miały być konkurencją dla organizacji pozarządowych, jest absurdalny. Może wynikać tylko z nieznajomości specyfiki funkcjonowania zarówno spółdzielni socjalnych, jak i samych NGO. Czytaj więcej>

POLECAMY | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | STREFA PRAKTYKÓW ES | STREFA SAMORZĄDÓW

aktualizacja: 19.07.2017

DEJA: Gdy rozpoczęły się prace nad założeniami do kolejnej propozycji ustawy ważnej dla sektora ekonomii społecznej, słychać głosy sprzeciwu. Mam poczucie, że niektóre z nich bazują na obiegowo zasłyszanych opiniach, a nie dokumentach źródłowych i analizie tematu. Czytaj więcej>

POLECAMY | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | STREFA PRAKTYKÓW ES | STREFA SAMORZĄDÓW

aktualizacja: 11.07.2017

MIŻEJEWSKI: Nie ma tu żadnej konkurencji w działaniach społecznych organizacji i spółdzielni. Nie ma sensu wprowadzać niesłużącej nikomu rywalizacji o wyższość jednych nad drugimi. I spółdzielnie, i organizacje są nam tak samo potrzebne. Czytaj więcej>

DYSKUSJA O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH | PAKT NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ | POLECAMY | PRAWO | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | STREFA PRAKTYKÓW ES | STREFA SAMORZĄDÓW | USTAWA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

aktualizacja: 22.06.2017

Trzeba zacząć od debat z 2004 roku. Na forum Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej w Krakowie pojawiły się pierwsze próby definiowania ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego oraz związanych z tym kwestii prawnych i finansowych, w tym pomocy publicznej. To był czas tworzenia pierwszych regulacji: w obszarze działalności pożytku publicznego, zatrudnienia socjalnego czy spółdzielni socjalnych. To już ponad 13 lat... Czytaj więcej>

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ | POLECAMY | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | WYDARZENIA

aktualizacja: 04.10.2016

Zgodnie z wieloletnią tradycją, odbędą się w Warszawie Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Konferencja, pod hasłem „Ekonomia Społeczna to nasza sprawa”, odbędzie się 15 listopada 2016 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego. Czytaj więcej>

INNOWACYJNOŚĆ | POLECAMY | POLITYKA SPOŁECZNA | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | ZARZĄDZANIE

aktualizacja: 03.06.2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym naborze partnerów do projektu. Termin składania ofert mija 23 czerwca 2016 roku. Czytaj więcej>

POLECAMY | REPORTAŻE

aktualizacja: 27.12.2015

Niemal przez całą historię państwowości polskiej, byliśmy krajem wieloetnicznym. Po II wojnie światowej, katastrofie Holokaustu, przesunięciu granic i powojennym przesiedleniom, Polska stała się niemal homogeniczna pod względem narodowym. Na skutek wojen i prześladowań ludzi, z dala od naszych granic, krajobraz etniczny Polski może się zmienić. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]