Środowisko biznesu nie ma powodu, aby traktować ekonomię społeczną, jako źródło zagrożeń, przeciwnie – może być ona uzupełnieniem jego własnych działań i partnerem dla wspólnych przedsięwzięć.
Manifest Ekonomii Społecznej

Centra ekonomii społecznej
aktualizacja: 15.10.2010

Co to jest CES? >

Co to jest OWES? >

Oferta Centrów Ekonomii Społecznej >

kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie lubelskie, podkarpackie, podlaskie dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie małopolskie, śląskie, świętokrzyskie

Kliknij w województwo,
by przejść do właściwego CES

Czym są Centra Ekonomii Społecznej?

Centra Ekonomii Społecznej (CES) to pięć ośrodków pracujących na rzecz budowy sieci instytucji oferujących wystandaryzowane i kompleksowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej. Zapraszamy do współpracy ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES).

CES zostały pomyślane tak, aby obejmowały swym zasięgiem całą Polskę. Oferują bezpłatne, kompleksowe usługi na rzecz infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej.

CES są częścią ogólnopolskiego, systemowego projektu: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (ZSWES) finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dla kogo

Działania CES są skierowane do ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES), czyli instytucji (w tym organizacji pozarządowych) zajmujących się kompleksowym wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidualnych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej.

Kompleksowość działań wspierających prowadzonych przez OWES polega na:

- świadczeniu usług prawnych, księgowych, marketingowych,

- prowadzeniu doradztwa,

- prowadzeniu szkoleń dostarczających wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,

- realizowaniu usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego, opartego na współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych, na rzecz ekonomii społecznej,

- promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze eS,

dodatkowo OWES powinny:

- wspierać osoby fizyczne i prawne, zamierzające założyć spółdzielnię socjalną w formie doradztwa, przyznania środków finansowych, wsparcia pomostowego,

- pomagać w poszukiwaniu i testowaniu długookresowych źródeł finansowania

instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych.

Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, który chce współpracować z CES, powinien wypełnić deklarację i odesłać ją do właściwego centrum ekonomii społecznej. (Pobierz deklarację (plik pdf)>)

Co oferujemy

1. Szkolenia i doradztwo

Zakres tematyczny szkoleń oraz oferowanego doradztwa dla OWES: 

- metodologia oraz organizacja pracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, 

- kompendium wiedzy w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (z uwzględnieniem aspektów prawno-organizacyjnych),

- zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja interpersonalna.

więcej >

2. Integracja środowiska wspierającego podmioty ekonomii społecznej

- spotkania regionalne i ogólnopolskie poświęcone wymianie doświadczeń, planowaniu działań, wypracowywaniu wspólnych stanowisk i rekomendacji,

- fora dyskusyjne (listy mailingowe) dla OWES współpracujących z danym centrum ekonomii społecznej. Fora dyskusyjne opierają się na wymianie wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w działania OWES.

3. Reprezentowanie środowiska

Podejmujemy działania rzecznicze obejmujące:

- reprezentowanie OWES na poziomie regionalnym

- interwencje na szczeblu administracji samorządowej 

- zabieganie o jasne i jednolite wykładnie prawa i rekomendacje dla działań w obszarze ekonomii społecznej.

więcej >

4. Promocja i informacja

Działania promocyjno-informacyjne skierowane do sektora ekonomii społecznej oraz jego otoczenia:

- promowanie działań OWES,

- informacje i budowanie zasobów wiedzy,

- promowanie produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej.

więcej >

Pobierz pełną ofertę centrów ekonomii społecznej (plik pdf) >

 

KOMENTARZE (3) / DODAJ KOMENTARZ

~gość / 30.09.2012, 06:01

SAMOZWAŃCY
Dodajcie jeszcze samozwańcze CES Bonum z Brodnicy ;)

cibor Krzysztof Cibor / 09.05.2011, 04:25

Prosimy o szczegóły
Bardzo prosimy osobę o nicku "z regionu" o podanie szczegółów, które pomogłyby nam uzupełnić listę. Pragniemy jednak zauważyć, że na liście znajdują się wszystkie znane nam Centra Ekonomii Społecznej, czyli instytucje, których zadaniem jest wspieranie istniejących ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Nie braliśmy pod uwagę ośrodków wsparcia, które czasem CESami się nazywają, natomiast w naszej nomenklaturze są owesami (a ich lista dostępna jest tu: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/613987?projekt=613880

~z regionu / 09.05.2011, 04:04

nieaktualne
ta baza jest nieaktualna. nie uwzględnia wszystkich punktów w województwie.

PATRONATY I WSPÓŁPRACA