Niezwykle istotnym aspektem większości działań w obszarze ekonomii społecznej jest jej lokalny, wspólnotowy charakter. Chodzi nie tylko o pojedyncze przedsięwzięcia i instytucje, ale relacje, które je łączą.
Manifest Ekonomii Społecznej

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL
Rok wydania: 2010
Słowa kluczowe: GRUPY WYKLUCZONE | PO KL | BEZROBOTNI | NIEPEŁNOSPRAWNI
Publikacja omawia kolejne etapy przygotowania i prowadzenia projektów, począwszy od diagnozy społecznej, poprzez odpowiedni dobór działań i narzędzi, wdrożenie projektu i ewaluację.

Ponadto, czytelnik znajdzie w publikacji prezentację obowiązujących zasad w zakresie równości szans w projektach skierowanych do osób wykluczonych, opis możliwych przyczyn braku aktywności zawodowej i społecznej potencjalnych uczestników, zasady stosowania instrumentów aktywizacji zawodowej i integracji społecznej oraz opis metod zwiększających skuteczność udzielanego wsparcia. Cennym uzupełnieniem poradnika jest wskazanie możliwych błędów w prowadzeniu działań, jak również przegląd dobrych praktyk. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do potencjalnych projektodawców.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ