Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy
aktualizacja: 09.05.2010
Brodnicki ZAZ jest jednym z pięciu tego typu organizacji funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim. Zakład prowadzi działalność usługową w zakresie hotelarskim, zatrudniając trzydzieści osób niepełnosprawnych.

ZAZ Brodnica
Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy został powołany do działalności na mocy uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2007 roku.

Idea Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ)
Brodnicki ZAZ jest jednym z pięciu tego typu organizacji funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim. Zgodnie z ideą, działalność ZAZ-u opiera się na wprowadzeniu osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo na rynek pracy, przy jednoczesnym stworzeniu dla nich specjalnych warunków. Historia ZAZ-ów sięga 1997 roku, kiedy to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej stworzono możliwość tworzenia tego typu organizacji. Ponadto, szczegółowe instrukcje i zasady dotyczące istnienia placówek określone zostały poprzez rozporządzenia MPiPS z 2000 i 2007 roku.
ZAZ uznać można za ogniwo pośrednie pomiędzy instytucjami skierowanymi wyłącznie dla osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy i Kluby Samopomocy) a otwartym rynkiem pracy, z którego osoby nie mające możliwości samodzielnego funkcjonowania są praktycznie wykluczone. ZAZ-y mogą być zakładane zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe. W województwie kujawsko-pomorskim jeden ZAZ założony został z inicjatywy NGO, pozostałe powołane zostały przez samorządy.

Pierwsze kroki

Pomysłodawcą i inicjatorem trudnego i żmudnego przedsięwzięcia założenia brodnickiego zakładu był dyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy, Jerzy Witkowski. Pierwsze plany pojawiły się w momencie, gdy opuszczony i niezagospodarowany budynek należący do starostwa powiatowego zaczynał niszczeć. Wykorzystanie go na działalność zakładu stało się możliwe dzięki współpracy Starosty, Marszałka województwa oraz pomysłodawcy ZAZ-u. Uroczyste otwarcie zakładu nastąpiło 27 grudnia 2007 roku. Wyremontowanie budynku, w którym wcześniej przez wiele lat znajdował się internat, sfinansowane zostało m.in. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczonego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Cel działalności

  • integrowanie niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez możliwość podjęcia pracy w Hotelu Centrum,
  • rozwijanie kompetencji i umiejętności osób wykluczonych,
  • rehabilitacja oraz opieka  nad niepełnosprawnymi,
  • wykształcanie poczucia sprawczości i odpowiedzialności u niepełnosprawnych,
  • działalność gospodarcza o charakterze hotelarsko-gastronomicznym,
  • zatrudnianie niepełnosprawnych w wymiarze 0,55 etatu.

Usługi
Zakład prowadzi działalność usługową w zakresie hotelarskim. Dysponuje nowoczesną bazą hotelową z 13 pokojami, które w zależności od potrzeb mogą służyć 30-40 osobom. Każdy z pokoi wyposażony jest w łazienkę, internet oraz telewizję. Hotel znajduje się w samym centrum miasta, co bez wątpienia wpływa na atrakcyjność lokalizacji. W obrębie terenu należącego do ZAZ-u znajduje się parking przeznaczony dla gości hotelu. Zakład nie oferuje usług gastronomicznych, niemniej jednak dla zorganizowanych grup istnieje możliwość zamówienia posiłków z firm cateringowych współpracujących z hotelem.
W ofercie znajdują się również dwa pomieszczenia multimedialne przygotowane do prowadzenia szkoleń, konferencji, warsztatów i wykładów. Ponadto, zakład dla zainteresowanych organizuje aktywne spędzanie czasu wolnego, także poza miastem.

Klienci
Całoroczne statystyki prowadzone przez pracowników hotelu wskazują, że baza noclegowa wykorzystywana jest w ponad połowie możliwości. Związane jest to przede wszystkim z większym zainteresowaniem w okresie miesięcy letnich i mniejszym w czasie zimy oraz słabo rozwiniętą ofertą turystyczno-wypoczynkową Brodnicy i okolic. Profil klienta jest zróżnicowany, poczynając od grup zorganizowanych po pojedyncze osoby. Duża grupa korzystająca z usług to kadry szkoleniowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, przyjeżdżające do Brodnicy z wielu rejonów Polski. Pracownicy zauważają także, że coraz większą grupę stanowią stali klienci, zarówno zachęceni misją zakładu, jak i profesjonalną obsługą. Przychody pozyskiwane z tytułu wynajmu pokoi przeznaczane są na polepszenie i rozbudowę infrastruktury dla niepełnosprawnych.

Uczestnicy
Trzydzieści niepełnosprawnych osób zatrudnionych w brodnickim hotelu ma możliwość codziennego obcowania ze sobą, a także z klientami. Hotel prowadzi działalność przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Niepełnosprawni pełnią szereg zadań, z których wymienić można chociażby przygotowywania pokoi na przybycie gości, sprzątanie, drobne naprawy, prowadzenie recepcji, obsługa gości itd. Niepowtarzalnym osiągnięciem ZAZ-u jest stworzenie możliwości obcowania z pełnosprawnymi, na zasadach świadczenia usług opartych na wymianie rynkowej. Model ten pozwala nauczyć się podstawowych zasad pracy, odpowiedzialności oraz współpracy, dla niektórych, szczególnie tych nieaktywnych zawodowo przez całe życie, jest to pierwszy sprawdzian swoich umiejętności.

Oferowane produkty:

  • pokoje hotelowe (jednoosobowy - 70zł/doba, dwuosobowy - 120zł/doba, trzyosobowy - 160 zł/doba; istnieje możliwość negocjacji cen, akceptowane są również zniżki),
  • sala konferencyjna,
  • sala wykładowa,
  • organizowanie czasu wolnego w okolicy.


Kontakt:
Zakład Aktywności Zawodowej
HOTELIK CENTRUM
Kamionka 24
87-300 Brodnica
Tel. (056) 4982005

http://hotelikcentrum.pl

Opracowanie na podstawie materiału udostępnionego przez ZAZ Brodnica, Miłosz Ukleja, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK. Materiał powstał w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Kujawsko Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

 

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA