Sam rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy współczesności. Jego działaniu musi towarzyszyć roztropna regulacja ze strony państwa oraz dopełniające je formy aktywności w ramach samoorganizującego się społeczeństwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna a prawo
aktualizacja: 06.07.2017
Poniżej prezentujemy ustawy i rozporządzenia szczególnie ważne dla sektora ekonomii społecznej. Przygotowaliśmy również przewodnik po formach prawnych przedsiębiorstw społecznych.

Przewodnik po formach prawnych przedsiębiorstw społecznych:

Spółdzielczość:

  • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210, z późn. zmianami.

Zatrudnienie:

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie:

Działalność pożytku publicznego:

Pomoc społeczna:

  • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593, z poźn. zmianami

Uregulowania europejskie:


 

 

NOWY KOMENTARZ
tytuł komentarza
treść komentarza
podpis

PATRONATY I WSPÓŁPRACA