Ekonomia społeczna potrzebuje zakorzenienia w świecie wartości i zasad. Są to poza solidarnością – przedsiębiorczość, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz pomocniczość.
Manifest Ekonomii Społecznej

Kolejne siódme z kolei Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej organizowane przez Fundację „Fundusz Współpracy” odbyło się w dniach 9-10 maja 2013 roku w Warszawie. Wydarzenie to miało na celu omówienie bieżących zagadnień dotyczących rozwoju oraz rozbudowy infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

Działania marketingowe przedsiębiorstw społecznych często ograniczają się do założenia strony internetowej. Jednak to nie wystarczy. O tym, jak ważne jest prawidłowe zarządzanie marką przekonali się pracownicy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Pierwsze regionalne spotkanie odbyło się 3 czerwca 2013 w Krakowie. Czytaj więcej>

Rozmowa z adwokatem dr. Arturem Krzykowskim, który jako jedyny na razie polski prawnik dołączył do grona aniołów ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do udziału w badaniu oceny społecznych efektów działalności podmiotów ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

Rozwiązywanie problemów społecznych oraz wsparcie rozwoju ekonomii społecznej − to główne cele realizowane przez Krajowe Centrum Ekonomii Społecznej, które zostało utworzone w ramach Projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”. Czytaj więcej>

Niski poziom wykształcenia przyczynia się do pogłębienia bezrobocia wśród mieszkańców wsi. Po reformie i przekazaniu szkół średnich pod nadzór powiatów, sytuacja rolniczego szkolnictwa zawodowego uległa znacznemu pogorszeniu. W tym przypadku niezbędnym jest pobudzenie aktywności lokalnej młodzieży na terenach wiejskich, stworzenie szans na pozarolnicze miejsca pracy i edukowanie w obszarze tzw. zielonych miejsc pracy. Czytaj więcej>

Prezentujemy najbardziej aktualną wersję standardów działania OWES, wypracowaną przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dokument ten, wypracowywany w ramach projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie się wkrótce ponownie zmieniał, zgodnie z wizją OWES opisaną w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Czytaj więcej>

Spółdzielczość jest jednym z głównych tematów szóstego numeru półrocznika „Ekonomia Społeczna”, wydawanego przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorzy przyglądają się m.in. korzeniom polskiej spółdzielczości, związkom zasad spółdzielczych ze społeczeństwem obywatelskim. Czytaj więcej>

W dniach 9-10 maja 2013 roku w Warszawie odbędzie się kolejne, siódme Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Czytaj więcej>

Instytut Spraw Publicznych oraz Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej serdecznie zapraszają przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej na seminarium pt. „Zakłady Aktywności Zawodowej w projekcie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej”. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [2] [3] [4] [5] [6] ... [>] [>>]
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA