Ekonomia społeczna potrzebuje zakorzenienia w świecie wartości i zasad. Są to poza solidarnością – przedsiębiorczość, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz pomocniczość.
Manifest Ekonomii Społecznej

Konkursy grantowe
aktualizacja: 06.01.2010
W dziale „Konkursy grantowe” opisujemy najważniejsze źródła finansowania działań podejmowanych w obszarze ekonomii społecznej i zatrudnienia. Obecnie należą do nich środki europejskie, środki PO FIO oraz środki samorządów. Dział powstaje we współpracy z portalem bezrobocie.org.pl.

Ogłoszenia o aktualnych konkursach grantowych publikujemy w dziale Wiadomości: konkursy, dotacje >

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
W zakładce tej opisujemy otwarte konkursy grantowe z priorytetu VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” oraz priorytetu VII: „Promocja integracji społecznej”. Na bieżąco dział uzupełniany jest o informacje o kolejnych priorytetach.
Więcej >

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO)
Celem głównym projektów realizowanych w ramach PO FIO 2011 jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.
Więcej >

Program PROGRESS
Przewodnik po procedurach konkursowych Programu PROGRESS na lata 2007-2013, obejmującego m.in. rozwiązania na rzecz zatrudnienia.
Więcej >


Dotacje samorządów
W zakładce tej opisujemy procedury w zakresie dotowania organizacji pozarządowych, którymi dysponują samorządy.
Więcej > 

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ