Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

Wizerunek i praca, czyli Ośrodek w Laskach i Wittchen
aktualizacja: 10.01.2011
W ramach stałej współpracy, która rozpoczęła się w 2000 roku, firma Wittchen raz w roku zaprasza wychowanków Towarzystwa do centrali firmy. Dzięki takim spotkaniom wychowankowie dowiadują się, jak wygląda miejsce pracy oraz poznają zasady funkcjonowania zakładu pracy. Poza tym, w ramach współpracy firma wspiera Towarzystwo finansowo. Spośród absolwentów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (wchodzącego w skład Towarzystwa) jedna z dziewcząt podjęła pracę w Salonie Firmowym Wittchen w Promenadzie.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi (mieści się w podwarszawskich Laskach) powstało jeszcze przed pierwszą wojną światową – w 1910 roku. Obecnie liczy 1580 członków. Towarzystwo w różnorodny sposób wspiera osoby niewidome, m.in. prowadzi Ośrodek Szkolno-wychowawczy (w ramach którego funkcjonują szkoły i przedszkola), internaty, zajmuje się rehabilitacją zawodową i społeczną. Prowadzi również domy dla dorosłych osób niewidomych oraz warsztaty terapii zajęciowej.

Firma Wittchen zajmuje się sprzedażą ekskluzywnej galanterii i odzieży skórzanej. Jest zakładem pracy chronionej. Obecnie zatrudnia prawie 180 osób z różnymi schorzeniami i stopniami niepełnoprawności. W 2008 r. firma planuje zorganizować warsztaty, na których z absolwentami przeprowadzone zostaną przykładowe rozmowy rekrutacyjne oraz nauka przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Wittchen buduje wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie – poza współpracą z Towarzystwem firma umieszcza wybrane napisy w języku Braille’a, m.in. na metkach, opakowaniach, torbach i materiałach reklamowych.

Korzyści dla firmy Wittchen:
– budowanie wizerunku fi rmy odpowiedzialnej społecznie
– stała współpraca z Towarzystwem, z którego podpopiecznych może rekrutować pracowników (konieczne dla wypełniania zobowiązań wynikających ze statusu zakłady pracy chronionej)
– pozyskiwanie zaangażowanych pracowników
– wzmacnianie morale pracowników poprzez pracę w firmę odpowiedzialnej społecznie (partycypacja pracowników w działalności społecznej)

Wyzwania dla firmy Wittchen:
– konieczność tworzenia stanowisk pracy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest to ściśle obwarowane przepisami prawa i podlega kontrolom odpowiednich urzędów państwowych, ich niedopełnienie może spowodować utratę statusu zakładu pracy chronionej
– przystosowywanie osób pełnosprawnych do pracy z osobami niepełnosprawnymi, budowanie świadomości, odpowiedzialnego podejścia do osób niepełnosprawnych

Korzyści dla Towarzystwa:
– wychowankowie zdobywają świadomość niezbędną do rozpoczęcia kariery zawodowej
– możliwość podjęcia pracy zawodowej przez wychowanków
– pomoc fi nansowa
– stały partner
– wskazywanie dobrych praktyk (współpraca fi rmy ze stowarzyszeniem) i uwrażliwianie przedsiębiorców na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. napisy w języku Braille’a na wyrobach)

Wyzwania dla Towarzystwa:
– kontynuacja współpracy
– zwiększenie liczby osób zatrudnianych w firmie


Więcej informacji: www.laski.edu.pl i www.wittchen.com

 

Przygotowane na podstawie podręcznika Ekonomia społeczna i biznes - partnerstwo sukcesu pod red. Beaty Juraszek-Kopacz, Dariusza Piekuta. Podręcznik dostępny w Bibliotece portalu.

 

KOMENTARZE (1) / DODAJ KOMENTARZ

~Marcin / 24.07.2014, 11:16

Wittchen
Wizerunek mogliby poprawić, ale czy koniecznie? Na forum pracowników gowork.pl/opinie_czytaj,13937 wszyscy sa zadowoleni, marka znana i lubiana, ekstra firma.

PATRONATY I WSPÓŁPRACA