Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

Patronaty
aktualizacja: 19.01.2012
Portal Ekonomiaspoleczna.pl obejmuje swoim patronatem inicjatywy i wydarzenia w zakresie ekonomii społecznej (seminaria, konferencje, spotkania, warsztaty, publikacje, realizacje programów multimedialnych etc.). Mogą to być inicjatywy o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i regionalnym czy lokalnym.

Szczegółowe warunki patronatu portalu określone są w umowie o współpracy w zakresie promocji.

W ramach patronatu medialnego oferujemy:

 • zamieszczenia na łamach portalu www.ekonomiaspoleczna.pl (w dziale Patronaty) informacji o inicjatywie w formie zaproszenia, relacji lub zapowiedzi. Informacje przygotowuje i dostarcza organizator, chyba że w umowie określone zostanie inaczej. Informacja publikowana jest w terminach określonych w umowie o współpracy.
 • zamieszczenie baneru promującego inicjatywę (w dziale Patronaty, widocznego na stronie głównej portalu) zlinkowanego z wybraną stroną www. Baner dostarczany jest przez organizatora i musi spełniać następujące warunki: wymiar 285 x 140 pikseli (w uzasadnionych przypadkach wysokość baneru może być dynamiczna), rozmiar maksymalnie 20 kb, format pliku jpg, gif, swf.  Baner publikowany jest w terminach określonych w umowie o współpracy.
 • zamieszczanie informacji o inicjatywie w newsletterze portalu (w dziale Patronaty) przez cały okres trwania umowy, a także w dziale Wiadomości (raz w okresie trwania umowy) lub w newsletterze portalu (raz w okresie trwania umowy).

W ramach patronatu medialnego oczekujemy (w zależności od charakteru danej inicjatywy):

 • zamieszczenia logo patrona medialnego na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych, wydawanych lub rozsyłanych przez Organizatora w związku z wydarzeniem
 • przekazania patronowi medialnemu przynajmniej jednej kopii każdego materiału promocyjnego, na którym pojawia się logo i informacja o patronacie
 • umieszczenia logo patrona medialnego na stronie internetowej organizatora lub inicjatywy
 • zamieszczenia w materiałach prasowych (jeśli będą publikowane) informacji o patronie medialnym
 • umożliwienia dystrybucji materiałów reklamowych patrona medialnego jeśli inicjatywa ma charakter wydarzenia
 • dostarczania na bieżąco wszelkich materiałów merytorycznych o inicjatywie
 • w przypadku ukazania się publikacji – przekazania 2 egzemplarzy patronowi medialnemu oraz pliku pdf do zamieszczenia w bibliotece internetowej portalu ekonomiaspoleczna.pl (jeśli publikacja jest bezpłatna)
 • umożliwienia umieszczenia roll-up patrona medialnego (jeśli wydarzenie ma charakter spotkania, konferencji itp.)


Zależnie od charakteru inicjatywy istnieje możliwość indywidualnego ustalania warunków i zakresu współpracy. Jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z redakcją portalu. Szczegóły w dziale kontakt >

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA