Przedsiębiorczość nie polega bynajmniej na pogoni za zyskiem, ale na skłonności i umiejętności do aktywnego odnoszenie się do otaczającej rzeczywistości, orientacji na skuteczne pokonywanie wyzwań w oparciu o dostępne zasoby.
Manifest Ekonomii Społecznej

Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?
aktualizacja: 05.06.2009
Przedsiębiorstwa społeczne to podmioty gospodarcze, których działalność ma cele społeczne. Korzystają z narzędzi i technologii biznesu, aby osiągnąć korzyści społeczne.

Działają pod różnymi markami i formami prawnymi, jak spółdzielnie socjalne, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, spółki pożytku publicznego, non-profit lub te należące do organizacji pozarządowych, spółdzielnie pracy, wzajemnościowe fundusze poręczeniowe i pożyczkowe (w tym mikropożyczkowe), wreszcie organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą w różnej postaci.

Przedsiębiorstwa społeczne przeznaczają swoje zyski na cele społeczne.

Jako podmioty gospodarcze, powinny przynosić dochód, lecz jako podmioty gospodarcze, działające w celach społecznych, nie koncentrują się na maksymalizacji zysku dla udziałowców. Ich celem jest maksymalizowanie korzyści społecznych, np. poprzez dostarczanie dobrej jakości usług publicznych, działanie na rzecz rozwoju lokalnego czy przywracanie godności i niezależności ekonomicznej ludziom wykluczonym społecznie.

 

Obecnie w całej Europie znajdujemy liczne przykłady skutecznych przedsiębiorstw społecznych.

Wcale nie trzeba szukać daleko.... Czy byliście już w Parku Jurajskim w Bałtowie? A może próbowaliście przysmaków ze Spiżarni Prababuni Wspólnoty Chleb Życia? Kto zajmuje się segregacją odpadów w Warszawie i innych miastach Polski?

Sprawdzone i najlepsze przykłady działań przedsiębiorstw społecznych prezentujemy na naszym portalu w dziale Dobre Praktyki.
 

Więcej informacji o samej idei ekonomii społecznej, o tym co ekonomia społeczna oznacza w praktyce i jak ją rozpoznać; można znaleźć w dziale Co to jest ekonomia społeczna?

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA