Partnerstwo stanowi fundament nowoczesnej filozofii dobrego rządzenia.
Manifest Ekonomii Społecznej

REVES
aktualizacja: 01.12.2011
Europejska Sieć Miast i Regionów dla Ekonomii Społecznej (REVES)
Misja
Sieć ta została założona w 1997 roku w Genui (Włochy) przez grupę aktorów rozwoju lokalnego: miasto Ostersund (Szwecja), Reggio Calabria (Włochy), region Brukseli (Belgia) i Roubaix (Francja), a także organizację zrzeszającą spółdzielnie pracowników, spółdzielnie społeczne i przedsiębiorstwa „partycypatywne” CECOP. REVES jest jedyną siecią, która łączy samorządy oraz podmioty ekonomii społecznej w celu stworzenia trwałych partnerstw i wspólnych strategii politycznych na rzecz harmonijnego rozwoju lokalnego i promocji inkluzji społecznej.
 
Z roku na rok, z udziałem stale zwiększającej się ilości członków sieć rozwija się wokół głównych zasad swej Karty, są nimi: partnerstwo, partycypacja, spójność społeczna i wysoka jakość zatrudnienia. Celem nadrzędnym REVES jest tworzenie nowego pluralistycznego dobrobytu i społecznie odpowiedzialnych terytoriów, opierając się na wspólnotach lokalnych, i uznając, iż jest to ważne dla zwiększenia aktywności obywateli i zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Sieć REVES będąc zaangażowaną w działania na poziomie Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie rozwoju lokalnego, usiłuje wpływać na decyzje na szczeblu europejskim i wymieniać się najlepszymi przykładami rozwoju lokalnego.

Sieć stale się rozwija (zarówno na Wschód, jak i wokół Morza Śródziemnego) opierając na działaniach swoich członków – zarówno lokalnych, jak i regionalnych samorządów, oraz organizacji i przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Więcej informacji na stronie www.revesnetwork.net

 

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA