Organizacje pozarządowe mają prawo angażować się w działania ekonomiczne i generować własne przychody, by uniknąć pogłębiającego się uzależnienia od środków publicznych oraz filantropii.
Manifest Ekonomii Społecznej

Kontakt: Sekretariat SKES
aktualizacja: 23.08.2016
Stała Konferencja Ekonomii Społecznej reprezentowana jest przez Sekretariat. W chwili obecnej funkcję Sekretariatu SKES pełni Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Więcej informacji na temat działań Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej udziela:
 
Beata Juraszek-Kopacz
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
03-717 Warszawa, ul. I. Kłopotowskiego 6 lok 59/60
Tel/Fax: +48 22616 3316
 
Adres do korespondencji
03-717 Warszawa, ul. I. Kłopotowskiego 6 lok 59/60
e-mail:
 
www.frso.pl
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA