Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej
aktualizacja: 15.07.2009
Zapraszamy do lektury naszego Atlasu – żywego dowodu na istnienie polskiej ekonomii społecznej. Prezentujemy już II wydanie tej publikacji – uzupełnione i poprawione. Zachęcamy do czerpania inspiracji z opisanych w Atlasie przykładów. Jednocześnie prosimy o wskazywanie źródła jakim jest portal www.ekonomiaspoleczna.pl przy wykorzystywaniu Atlasu Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 fot. Mikołaj Grynberg
 

(nota: ten artykuł dotyczy starszej wersji Atlasu. Wersję z roku 2011 z aktualnymi i poszerzonymi opisami polecamy na stronie atlas.ekonomiaspoleczna.pl)

Czym jest Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej?

Atlas Dobrych Praktyk powstał z myślą o promocji polskich przedsięwzięć ekonomii społecznej, czyli tych, które realizację celów społecznych starają się połączyć ze skutecznym działaniem na rynku.

Takich przedsięwzięć jest w Polsce wiele. Każde z nich ma swoja specyfikę, własną historię, liderów. Każde jest niepowtarzalne. Łączy je determinacja, zaangażowanie, poświęcenie ludzi, którzy mimo przeszkód chcą zrobić coś dobrego, chcą, żeby było lepiej.

Na potrzeby Atlasu wybraliśmy różne formy działania, o różnym zasięgu, skierowane do różnych grup społecznych. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją dla innych.

Obecne wydanie Atlasu zawiera opis następujących przedsięwzięć:

1. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”
2. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
3. Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie
4. Habitat for Humanity
5. Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON
6.Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS
7. Fundacja „Nasz Dom"
8. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
9. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”
10. Stowarzyszenie Emaus w Lublinie
11. Pensjonat i Restauracja „U Pana Cogito”
12. Bank Drugiej Ręki
13. EKO „Szkoła Życia”
14. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Sokołowo
15. Wspólnota Chleb Życia
16. Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Gminy Debrzno"
17. Grudziądzkie Centrum CARITAS
18. Ośrodek Wspierania Rodziny Caritas w Korytowie
19. Lokalne Centrum Integracji Społecznej Piątkowo
20. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
21. Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek dla Ludzi i Środowiska CIS
22. Fundacja „Sławek"
23. Spółdzielnia Socjalna „Szansa i Wsparcie"

Aby ułatwić poruszanie się po obu częściach Atlasu Dobrych Praktyk ES, stworzyliśmy Nawigatory. Rozpisano w nich opisane przedsięwzięcia na poszczególne kategorie (m.in. odbiorcy działań, forma prawna, czy branża). Zapraszamy do lektury!

Nawigator I
Nawigator II

Wszelkie uwagi na temat Atlasu Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej prosimy przesyłać na adres email Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych .
 

Zeszyty od numeru 1 do 12 powstały w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, a zeszyty nr 13-23 – w ramach projektu „Promes – Promocja Ekonomii Społecznej”. Oba projekty realizowane były przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

 

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA