Bezwzględnie konieczne jest zbudowanie relacji prawdziwie partnerskich, w których strony zachowują swoją odrębną tożsamość i jednocześnie uznają wzajemność zobowiązań.
Manifest Ekonomii Społecznej

ToolKit: how to promote social economy among young people?
Autor: SOLARZ E., SKOWERA A.
Rok wydania: 2017
Słowa kluczowe: EKONOMIA SPOŁECZNA | PODRĘCZNIK | MŁODZIEŻ

ToolKit: how to promote social economy among young people? />/

„Narzędziownik” do pracy z młodzieżą – zestaw scenariuszy ćwiczeń promujących ekonomię społeczną po angielsku.

Publikacja powstała jako rezultat szkolenia "Social Business for Inclusion”, które odbyło się się w dniach 29.06 – 9.07.2017 w Toruniu. W szkoleniu wzięło udział 27 osób pracujących z młodzieżą z 9 krajów (Polska, Bułgaria, Cypr, Grecja, Włochy, Macedonia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania).

Uczestnicy szkolenia poznali i przedyskutowali zagadnienia związane z Ekonomią Społeczną (ES) oraz możliwościami wykorzystania jej mechanizmów dla spełniania celów społecznych, w tym pomocy grupom wykluczonym i defaworyzowanym.

Główne cele szkolenia były następujące:
– poznanie zagadnień dotyczących Ekonomii Społecznej i możliwości wykorzystania jej mechanizmów dla spełniania celów społecznych (m.in. pomocy grupom defaworyzowanym);
– dostarczenie praktycznych narzędzi i wiedzy, służących do zainteresowania młodych osób ES oraz biznesem nastawionym na rozwiązywanie problemów społecznych;
– zapewnienie platformy do wymiany doświadczeń i poznania dobrych praktyk z dziedziny Ekonomii Społecznej oraz edukacji pozaformalnej młodzieży w tym obszarze;
– rozwinięcie umiejętności i wiedzy uczestników w zakresie edukacji pozaformalnej związanej z przedsiębiorczością i ekonomią;
– wspólna dyskusja i identyfikacja nowych pomysłów na aktywności ES;
– wspólna dyskusja i stworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji pozaformalnej służących do promowania zagadnień dot. ES wśród młodych osób;
– ustanowienie sieci organizacji oraz osób, które zainteresowane są dalszą współpracą w szerzeniu wiedzy na temat ES wśród młodych ludzi, jako narzędzia do wcielenia w codziennym życiu idei równości społecznej oraz pomocy grupom defaworyzowanym;
– rozwinięcie pomysłów na wspólne projekty i aktywności w tym zakresie w przyszłości.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA