Bezwzględnie konieczne jest zbudowanie relacji prawdziwie partnerskich, w których strony zachowują swoją odrębną tożsamość i jednocześnie uznają wzajemność zobowiązań.
Manifest Ekonomii Społecznej

Przewodnik dla przedsiębiorców społecznych. Interpretacja prawa podatkowego
Autor: JAWORSKA E., KOZŁOWSKA A., SZWED M.
Rok wydania: 2016
Słowa kluczowe: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | PRAWO | PODATKI

System prawa podatkowego w Polsce obejmuje wiele różnych podatków, często konsekwencje danej transakcji muszą być jednocześnie oceniane na gruncie każdego z nich. Przedsiębiorcy niejednokrotnie mają wątpliwości, w jaki sposób dana transakcja lub umowa powinna być traktowana dla potrzeb prawa podatkowego oraz co do prawidłowości przyjętych przez nich zasad rozliczeń. W celu upewnienia się odnośnie stosowania prawa podatkowego mogą oni występować do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Niniejszy przewodnik ma na celu przedstawienie instytucji interpretacji prawa podatkowego oraz omówienie w jaki sposób przedsiębiorcy społeczni mogą ubiegać się o jej uzyskanie.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA