Ekonomia społeczna zawiera elementy ważne dla wielu tradycji: lewicowych, prawicowych, konserwatywnych, liberalnych, socjaldemokratycznych, republikańskich, komunitariańskich, katolickiej nauki społecznej...
Manifest Ekonomii Społecznej

Standardy współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej.
Autor: SCHIMANEK T.
Rok wydania: 2015
Słowa kluczowe: STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH | SPÓŁDZIELNIE | SAMORZĄD | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | PARTNERSTWO | DIAGNOZA | PARTYCYPACJA

Standardy współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej. Wskazówki dotyczące stosowania />/

Jak budować zasady współpracy między sektorami, by najlepiej odpowiadały możliwościom i potrzebom społecznym.

Niniejszy podręcznik koncentruje się przede wszystkim na tym, czego nie obejmują dotychczasowe publikacje, a więc na omówieniu samego programu rozwoju usług społecznych przy odwołaniu do nielicznych, ale funkcjonujących przykładów praktycznych.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu  (eS) w sieci dobrych połączeń. Nowy standard działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej, FISE, Warszawa 2014

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA