Każdej działalności ekonomicznej powinien towarzyszyć wzgląd na społeczne i środowiskowe konsekwencje działań. Ich ignorowanie jest źródłem kryzysów zarówno na poziomie globalnym jak i lokalnym.
Manifest Ekonomii Społecznej

Diagnozowanie problemów społecznych
Autor: SCHIMANEK T.
Rok wydania: 2015
Słowa kluczowe: DIAGNOZA POTRZEB SPOŁECZNYCH | INICJATYWY LOKALNE | SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | POLITYKI SPOŁECZNE

Publikacja zakreśla tematykę różnych metod określania i animowania potrzeb w społecznościach lokalnych. Wskazuje meotodę ustalania przemiotu diagnozy oraz wskazuje narzędzia jej przeprowadzenia. Można w niej znaleźć informacje na temat tego kto, kiedy i w jaki sposób może lub powinien przeprowadzić diagnozę. Autor opisuje sposóby przeprowadzania diagnozy oraz wskazuje inne, przydatne źródła wiedzy na ten temat. 

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA