Przedsiębiorstwa społeczne powinny być traktowane nie jak przedmiot filantropii, ale raczej jak obszar inwestycji.
Manifest Ekonomii Społecznej

Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej
Autor: SCHIMANEK T.
Rok wydania: 2015
Słowa kluczowe: PARTYCYPACJA SPOŁECZNA | KONSULTACJE SPOŁECZNE | DOBRE PRAKTYKI | SAMORZĄD

Publikacja definiuje podstawowe pojęcia związane z demokracją obywatelską i procesem partycypacji. Wskazuje metody przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz prezentuje zalety oraz pułapki z nimi związane. Autor pokazuje błędy najczęściej popełniane w czasie realizacji procesów partycypacyjnych. Omawia także stosowne przykłady oraz podaje przydatne źródła informacji na ten temat.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA