Ekonomia społeczna w swym głównym nurcie nie działa przeciwko rynkowi, ale stara się go wykorzystywać jako ważny instrument realizacji celów społecznych.
Manifest Ekonomii Społecznej

Magdalena Huszcza, wiceprezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Ewa Hevelke, koordynatorka systemu certyfikacji Znak[eS] witają gości w Warsztacie Warszawskim. Czas zacząć spotkanie. Foto: Julia Koczanowicz-Chondzyńska Ewa Hevelke przedstawia certyfikat jakość Znak [eS] Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, który przyznawany jest w uznaniu jakości oferowanych usług i produktów.  Na pierwszym planie Ingacy Strączek robi notatki do tekstu "Biznes mikser - serce z dobrym serwisem". Foto: Julia Koczanowicz-Chondzyńska Uczestnicy Biznes miksera 2, słuchając prezentacji przedsiębiorstw społecznych, mieli odpowiedzieć na pytanie, czy informacje były przekazane klarownie, w atrakcyjny i kompletny sposób. Foto: Julia Koczanowicz-Chondzyńska Paweł Frąckiewicz przedstawia możliwości produkcyjne ss Fajna sztuka - serwis zdjęciowy przygotowany przez spółdzielnię krąży na orbicie wraz z promem kosmicznym Heweliusz. Foto: Julia Koczanowicz-Chondzyńska Członkowie Koalicji Prezesi-wolontariusze 2011 uważnie słuchają prezentacji i za cwhwilę wyrażą pierwsze opinie - na zdjęciu Marek Rybiec (TFI Skarbiec), Wojciech Borowski (McCAAN WOrldGroup) i Artur Nowak-Gocławski (ANG spółdzielnia doradców kredytowych) Foto: Julia Koczanowicz-Chondzyńska Paweł Frąckiewicz prezentuje zespół spółdzielni Fajna sztuka. Ewa Hevelke, prowadząca Biznes mikser 2 odbiera głos - ustalone trzy minuty minęły 60 sekund temu. Trudno jest przestać, gdy mówi się o tak ciekawych ludziach. Foto: Agnieszka Łukasik Dyskusja nad prezentacją ss Fajna sztuka trwa - dyskutują Marek Rybiec (TFI Skarbiec) oraz Wojciech Borowski (McCAAN Worldgroup). Foto: Julia Koczanowicz-Chondzyńska Głosy z sali i komentarze - o miłości do pomysłu mówi Artur Nowak-Gocłowski (ANG spółdzielni doradców kredytowych). Foto: Agnieszka Łukasik Paweł Dylewski opowiada o działaniach ss Kto rano wstaje - na prezentacji widoczne jest ekologiczne gospodarstwo i hodowla kur zielononóżek. Foto: Julia Koczanowicz-Chondzyńska Paweł Dylewski mówi o przygotowaniu cateringu w warszawskim ośrodku Caritas przy ul. Żelaznej. Na zdjęciu pracownicy ss Kto rano wstaje przygotowują zamówienie na 1700 posiłków. Foto: Julia Koczanowicz-Chondzyńska Dorota Pieńkowska (Polsko-Amerykańskiego Funduszy Inicjatyw Obywatelskich), Monika Kulig (Fundacji Orange) i Krzysztof Rykowski (Towarszystwa Inwstycji Społeczno-Ekonomicznych) wymieniali uwagi i dawali cenne wskazówki prezetnującym się przedsiębiorcom społecznym. Foto: Julia Koczanowicz-Chondzyńska Jeszcze ostatnie słowo dla ss Kto rano wstaje od Artura Nowaka-Gocławskiego (ANG społdzielnia doradców kredytowych). Foto: Julia Koczanowicz-Chondzyńska Marceli Sulecki z Teatru 21 opowiada o charakterze zespołu i spektakli przygotowanych przez osoby z Zespołem Downa. Foto: Julia Koczanowicz-Chondzyńska Marek Rybiec (TFI Skarbiec)  komentuje prezentację Marcelego Suleckiego i Teatru 21. W tle, nad sprawnym przebiegiem prezentacji, czuwa Magdalena Czuchryta koordynatorka Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w FISE. Foto: Julia Koczanowicz-Chondzyńska Laura Andrukiewicz z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości BYĆ RAZEM w Cieszynie, prezentuje produkty WellDone. Foto: Julia Koczanowicz-Chondzyńska Uczestnicy Biznes miksera 2 przeglądają katalog produktów WellDone.Dobre Rzeczy produkowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości BYĆ RAZEM z Cieszyna.Uwagi przekazuje Monika Kulig (Fundacja Orange). Foto: Julia Koczanowicz-Chondzyńska Laura Andrukiewicz i kablojad - zwycięzca pierwszej nagrody w konkursie "Dobrą Rzecz Zaprojektuj" 2014, który teraz jest popularnym produktem w ofercie BYĆ RAZEM. Foto: Julia Koczanowicz-Chondzyńska Ewa Hevelke podsumowuje przebieg Biznes miksera 2 i zapowiada jesienne edycje wydarzenia. Foto: Julia Koczanowicz-Chondzyńska

 

23 czerwca  odbył się drugi w tym roku „Biznes mikser”. Spotkali się przedstawiciele biznesu i przedsiębiorcy społeczni, by wymienić doświadczenia, poznać nowe sektory i zbudować nowe relacje. Gospodarzem spotkania była Fundacja inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) we współpracy z Koalicją Prezesi-wolontariusze 2011.

Spotkanie odbyło się w Warsztacie Warszawskim, przy pl. Konstytucji 4, miejscu aktywności lokalnej, które na zlecenie UM Warszawa prowadzi FISE. Tutaj mieszkańcy stolicy mogą realizować swoje pomysły i projekty, otrzymując miejsce oraz zaplecze dla twórczego działania. 

Przedsiębiorcy społeczni, zaproszeni do udziału w „Biznes mikserze2”, reprezentowali sektor ekonomii społecznej. Zajmujące się problemem bezdomności: spółdzielnia socjalna Kto rano wstaje (catering) oraz Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM (design); odpowiadająca na zagrożenie wykluczenia z rynku pracy osób młodych - spółdzielnia socjalna Fajna sztuka (produkcja audiowizualna); zatrudniający osoby z Zespołem Downa i spektrum autyzmu Teatr 21 (spektakle i oferta szkoleniowa).

W „Biznes mikserze 2” uczestniczyli przedstawiciele Koalicji Prezesów Wolontariuszy oraz reprezentanci firm, dla których również innowacje w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności działania są ważne. Głos w spotkaniu zabrali Marek Rybicki prezes zarządu TFI Skarbiec, Artur Nowak-Gocławski z ANG spółdzielni doradców kredytowych, Wojciech Borkowski z McCAAN Worldgroup, Joanna Gajda z BGZ PNB Paribas, Monika Kulik z Fundacji Orange, Krzysztof Rykowski z TISE S.A., Dorota Pieńkowska z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Agnieszka Łukasik z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W czasie spotkania padło wiele cennych uwag, które będą przydatne dla przedsiębiorstw społecznych w poprawie języka komunikacji z biznesem i jeszcze lepszym przygotowaniu oferty rynkowej. Jak powiedział Artur Nowak-Gocławski: Istotne jest, by biznes zakochał się w pomyśle i później otrzymał dobry serwis.

Zapraszamy do lektury tekstu Ignacego Strączka Biznes mikser - serce z dobrym serwisem na temat komunikacji międzysektorowej, który powstał na podstawie doświadczeń Biznes miksera 2.