Bezwzględnie konieczne jest zbudowanie relacji prawdziwie partnerskich, w których strony zachowują swoją odrębną tożsamość i jednocześnie uznają wzajemność zobowiązań.
Manifest Ekonomii Społecznej

Inw(eS)torzy społeczni 2011-2014
Autor: PRUGAR A., ZIENTEK-VARGA J.
Rok wydania: 2015
Słowa kluczowe: PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE | WARSZAWA | MAZOWSZE | OFERTA | DOBRE PRAKTYKI

Album prezentuje 29 przedsiębiorstw społecznych z Warszawy i okolic, ich sukcesy, plany, ofertę i historię oraz zdjęcia Aleksandra Prugara. Teksty do albumu opracowała Jolanta Zientek-Varga.

Podmioty prezentowane w albumie podzielone zostały na sześć kategorii branżowych: gastronomia i katering, kultura i edukacja, usługi porządkowo-remontowe, opiekuńcze, reklamowe i turystyczne. Pozwala to lepiej przyjrzeć się, jak dobrze przedsiębiorstwa społeczne odpowiadają na realne potrzeby społeczności.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA