W świecie rynku opartego na często na anonimowym systemie transakcji i przepływu kapitału, wzajemność i zaufanie mogą tworzyć elementy rynkowej przewagi.
Manifest Ekonomii Społecznej

Społecznie odpowiedzialne zakupy i zamówienia publiczne jako narzędzia pozytywnej zmiany
Autor: CIBOR K.
Rok wydania: 2014
Słowa kluczowe: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | DOBRE PRAKTYKI | SAMORZĄD | USŁUGI SPOŁECZNE

Opisy siedmiu zagranicznych dobrych praktyk współpracy administracji publicznej różnych szczebli z przedsiębiorstwami społecznymi przy realizacji usług społecznych z wykorzystaniem narzędzi odpowiedzialnych zamówień publicznych. Przedstawiamy zarówno konkretne narzędzia, jak i przykłady zaawansowanych horyzontalnych strategii. Przykłady te są również odpowiedzią na różne problemy i dotyczą poszczególnych etapów zintegrowanej strategii polityki zakupowej – od diagnozy problemów i planowania przez budowę sieci powiązań po monitoring i upowszechnianie wiedzy.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA