Ekonomia społeczna może być istotnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej.
Manifest Ekonomii Społecznej

Skuteczne połączenia (eS)
Autor: BRZOZOWSKA-WABIK J., BULKA A., CHRZANOWSKI O., CIBOR K., CZUCHRYTA M., MARCH H., MIŻEJEWSKI C., KOZAK P., PARÉS M., ROŚCISZEWSKA E., SCHIMANEK T.
Rok wydania: 2014
Słowa kluczowe: SPÓŁDZIELNIE | SAMORZĄD | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | PARTNERSTWO | DIAGNOZA | PARTYCYPACJA
Jakie możliwości daje ekonomia społeczna przy budowie partnerstw międzysektorowych? Przedstawiamy najnowszą publikację na ten temat.

Książka omawia korzyści, jakie płyną ze współpracy samorządu z przedsiębiorstwami społecznymi przy realizacji usług użyteczności publicznej, ramy prawne takiej współpracy (w tym kwestie związane z zamówieniami publicznymi), kwestie dotyczące zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych. Osobny rozdział poświęcony jest na zdefiniowanie pojęć związanych z usługami społecznymi oraz usługami użyteczności publicznej. W innym rozdziale omawiana jest również diagnoza społeczna, która powinna być podstawą każdej efektywnej współpracy publiczno-społecznej. Książka zawiera zarówno elementy teorii jak i obszerne fragmentgy praktyczne wraz z przykładami dokumentów czy kart oceny biznesplanu. Materiały szkoleniowe są elementem wprowadzenia do tworzonych w ramach projektu (eS) w sieci dobrych połączeń standardów działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej.

Brzozowska-Wabik J., Bulka A., Chrzanowski O., Cibor K., Czuchryta M., March H., Miżejewski C., Kozak P., Parés M., Rościszewska E., Schimanek T., (eS) w sieci dobrych połączeń. Nowy standard działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej, FISE, Warszawa 2014

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA