Organizacje pozarządowe mają prawo angażować się w działania ekonomiczne i generować własne przychody, by uniknąć pogłębiającego się uzależnienia od środków publicznych oraz filantropii.
Manifest Ekonomii Społecznej

Od deficytów do potencjałów, od CSR do współodpowiedzialności
REDAKCJA PORTALU EKONOMIASPOLECZNA.PL
aktualizacja: 15.11.2013

Debata podczas spotkania. Fot. materiały prasowe />/

7 listopada w warszawskim Barze Studio odbyło się spotkanie Innowacyjny potencjał różnorodności zorganizowane przez magazyn „CR Navigator”. W trakcie spotkanie można było m.in. wysłuchać dyskusji międzysektorowej „Różnorodność i inkluzja – więcej niż odpowiedzialność” oraz prelekcji gościa specjalnego Micheala Pynera, specjalisty w zakresie zmiany społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Skupianie się na deficytach zamiast na potencjałach pogłębia skalę deprywacji społecznej – powiedziała jedna z panelistek Ewa Konczal, reprezentantka międzynarodowej organizacji Ashoka w Polsce i Europie Środkowej. Aby ograniczać negatywne skutki wykluczenia, potrzebne są innowacyjne rozwiązania na dużą skalę – dodała Konczal.

Arkadiusz Karwacki, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii, profesor z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, mówił o problemie koniecznej zmiany społecznej na poziomie mentalnym, która pozwoli na ograniczenie procesu pogłębiania wykluczenia i ich negatywnych konsekwencji. Karwacki zwrócił uwagę na trojaką naturę wykluczenia społecznego – ograniczenia zasobów, możliwości i relacji międzyludzkich.

Z kolei, Dagmara Krzesińska, kierownik ds. projektów CSR z firmy UPC Polska w czasie panelu mówiła m.in. o tym, że stajemy w Polsce w której 13 mln ludzi wykluczonych cyfrowo zaczyna stanowić istotną większość, nie mniejszość społeczną, a czerpanie z różnorodności jest drogą do ograniczania tych skutków i ma uzasadnienie biznesowe.

Małgorzata Lelińska, ekspertka w Departamencie Funduszy Europejskich Konfederacji Lewiatan, koordynatorka merytoryczna projektu „Diversity Index”, przywołując korzyści z zarządzania różnorodnością, wskazywała na takie kwestie, jak zwiększanie kreatywności, tworzenie innowacyjnych rozwiązań, rozwijanie usług czy produktów dla nowych grup odbiorców, ale także wykorzystywanie deficytów jako potencjałów, przywołując przykład osób głuchoniemych na stanowiskach pracy, w dużym natężeniu hałasu lub osób niewidomych, które dzięki specjalnym urządzeniom okazują się doskonałymi korektorami tekstów.

Z kolei Katarzyna Dębińska, menadżerka zasobów ludzkich w Henkel Polska opowiadała o tym w jaki sposób jej firma aktywnie zarządza zróżnicowaną pod względem wiekowym strukturę firmy, stosując uczenie się przez całe życie oraz mentoring, jaki starsi pracownicy prowadzą z młodszymi.

Panelistki podkreśliły, że z wykluczeniem społecznym nie będzie skutecznie walczył jeden sektor, nie można też całości odpowiedzialności przerzucać na biznes. Sensowne połączenie wrażliwości i kompetencji organizacji pozarządowych z potencjałem finansowym i organizacyjnym przedsiębiorstw stanowić może skuteczną odpowiedź na wyzwania współczesności, tym bardziej, że jak podkreślono na panelu, każdy z nas może w każdej chwili stać się w jakiś sposób wykluczonym.

Całość debaty zostanie opublikowana w wydaniu CR Navigatora „Wykluczenie społeczne”, które ukaże się na początku 2014 r.

Gość specjalny, Micheal Pyner, doradca i praktyk z zakresu przywództwa społecznego, ekspert i doradca w procesach budowaniu zaangażowania społeczności i przywództwa, ekonomii kreatywnej, przedsiębiorczości społecznej i zmianie społecznej, który przez 10 lat stał na czele projektu Shoreditch Trust podczas spotkania opowiedział o włączaniu społecznym i aktywizacji lokalnej społeczności w mocno marginalizowanej dzielnicy Londynu Shoreditch.

Pyner mówił m.in. o konieczności głębokiego poznania kontekstu problemowego przed podjęciem działań – takie podejście, analogiczne to tego, towarzyszącego wprowadzaniu na rynek jakichkolwiek produktów czy usług, podnosi efektywność działań i zwiększa szanse na znalezienie modelu działania, który będzie ekonomicznie uzasadniony.

Gość podkreślił również, że organizacje pozarządowe dużo więcej mogą uzyskać ze strony biznesu, gdy nie tyle proszą go o wsparcie, co proponują sensowną ofertę, w której również biznes odnosi korzyść. W przypadku Shoreditch Trust ofertę tworzono, sprawdzając strategię i cele CSR potencjalnych partnerów: „Dzięki temu mogliśmy powiedzieć, że możemy pomóc Wam w osiągnięciu 80% celów CSR, jeżeli zdecydujecie się na współpracę z nami”.

Podsumowując gość specjalny zaznaczył, że w procesie zmiany społecznej i inkluzji każdy ma rolę do odegrania, chociaż nie zawsze bezpośrednią, ale tylko pracując wspólnie, międzysektorowo i przy zaangażowaniu społeczności możemy osiągnąć trwałe zmiany.

Wkrótce opublikujemy na łamach portalu Ekonomiaspoleczna.pl wywiad z Michealem Pynerem

Ostatni wystąpienie przedstawicielki Fundacji Miejsce Kobiet, Agnieszka Kramm, dotyczyło projektu aktywizacji zawodowej „W drodze do pracy”, zainicjowanego przez firmę Henkel Polska, w ramach którego 60 kobiet bierze udział w specjalistycznych kursach ułatwiających powrót do życia zawodowego. Pani Kramm mówiła m.in. o systemowym podejściu do barier stojących przed osobami trwale pozostającymi poza rynkiem pracy i podejściu opartym na, często niedocenianych, zasobach indywidualnych takich osób.

Partnerami medialnymi wydarzenia byli: proto.pl, odpowiedzialnybiznes.pl, kampaniespoleczne.pl, Personel i Zarządzanie, BIZON – biznes odpowiedzialny i nowoczesny, ekonomiaspoleczna.pl.

Artykuł pochodzi z portalungo.pl

PRZEŚLIJ ZNAJOMEMU | DO DRUKU
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ